TV der bevæger dig

Brandvæsen: Pas på med sankthansbålene

Afbrændingsforbuddet er ophævet i hele Syd- og Sønderjylland, men brandvæsnet opfordrer til forsigtighed, når der tændes sankthansbål i hele regionen.

Afbrændingsforbuddet er ophævet i hele Syd- og Sønderjylland, men vind og tørke betyder, at der stadig er grund til forsigtighed, når heksene sendes til Bloksbjerg.

Det tegner til en kølig og blæsende sankthansaften i Syd- og Sønderjylland. Alligevel opfordrer brandvæsnet til forsigtighed, når bålene tændes lørdag aften.

Der er stadig tørt derude, og hvis vejrprognoserne holder, så er der grund til ekstra forsigtighed ved sankthansbålene.

Kristian Müller, vagthavende beredskabsinspektør, TrekantBrand

- Det er stadig tørt derude, og hvis vejrprognoserne holder, så er der grund til ekstra forsigtighed ved sankthansbålene, siger beredskabsinspektør ved TrekantBrand, Kristian Müller, til TV SYD.

De seneste dage er der faldet så meget nedbør over Syd- og Sønderjylland, at myndighederne har afblæst de afbrændingsforbud, der truede med helt at slukke alt håb om midsommer-bål. Fredag formiddag blev det sidste  afbrændingsforbud, som hidtil har været gældende på Rømø, ophævet.

Men i hele Syd- og Sønderjylland står tørkeindekset stadig i det røde felt, og derfor er der skærpede afstandskrav mellem bål og nåletræsbevoksninger og lyngdækkede arealer i landsdelen.

Regler for afbrænding af Sankt Hans-bål:

Afbrænding skal ske i en afstand på mindst:
  1. 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  2. 200 meter fra bygninger med letantændeligt tag
  3. 200 meter fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
  4. 400 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
  5. 60 meter fra letantændelige markafgrøder
Ved jævn og frisk vind fordobles nævnte afstande i vindens retning.

Kilde: Afbrændingsbekendtgørelsen

Afstandskravet til nåletræsbevoksninger og lyngdækkede arealer er sat op fra 200 meter til 400 meter.

- Vi har valgt at gå med livrem og seler ovenpå den seneste tids tørke, siger Kristian Müller.

Ifølge DMI kan lørdag byde på vindstyrke i nærheden af 10 meter i sekundet. Ifølge afbrændingsbekendtgørelsen må der ikke afbrændes bål ved hård vind – svarende til en vindstyrke over 10,8 meter i sekundet.

- Som det ser ud nu, når vinden dog ikke op på de hastigheder, så vi regner ikke med at vinden kommer til at true afbrændingen af sankthansbål, siger Kristian Müller til TV SYD.

Man skal dog være opmærksom på, at de gældende afstandskrav fordobles i vindretningen allerede ved jævn og frisk vind – svarende til mellem 5,5 og 10,7 meter i sekundet.

- Noget af det allervigtigste er dog, at man ikke forlader et sankthansbål, der stadig er gløder i, siger Kristian Müller til TV SYD.

- Der er risiko for, at gløder kan springe og antænde en brand.

Kristian Müller anbefaler, at bål slukkes med vand – ikke med sand.

Sand bliver meget varmt, og det kan skade dyr og mennesker, der måtte træde på det efter slukningen af bålet, siger han.

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu