Seneste plantet ålegræs i Vejle Fjord kæmper for at overleve

For et år siden blev der plantet tusindvis ålegræs i Vejle Fjord for at give et bedre havmiljø. Et år senere er en foreløbig evaluering klar.

På 20 år er 90 procent af det naturlige ålegræs forsvundet fra bunden af Vejle Fjord. Derfor har forskere fra SDU og Vejle Kommune' projekt Sund Vejle Fjord arbejdet på at plante ålegræs på forskellige dybder.

Der er nu gået et år siden der blev plantet tusindvis skud ålegræs på bunden af Vejle Fjord, og resultatet er ikke opløftende.

- Der havner for mange næringsstoffer i Vejle Fjord, som algerne godt kan lide, så det forhindrer lyset i at komme ned til ålegræsset. Uden lys, ingen ålegræs, der vokser, så det dør, fortæller Klaus Balleby, som er biolog og projektleder for Sund Vejle Fjord.

Der blev plantet omkring 130.000 skud ålegræs for et år siden. Ikke alle skud overlevede.
Der blev plantet omkring 130.000 skud ålegræs for et år siden. Ikke alle skud overlevede.
Foto: Christina Hoffmann-Møller

Der er dog ikke kun negative nyheder. Der blev nemlig plantet ålegræs for fem år siden, som stortrives.

- Det begynder at ligne de naturlige bede, som er herude, fortæller Klaus Balleby. Han understreger samtidig at den nye aftale, der giver Vejle Kommune 39 millioner kroner til bedre havmiljø i Vejle fjord, er et skridt i den rigtige retning.

- Så kan vi få skabt de nødvendige forandringer, der skal til for at nedbringe kvælstof udledningen, fortæller han. 

Hvad er ålegræs godt for?

Ålegræs danner tætte såkaldte ålegræsbede. Ålegræsbedene er hjemsted for et rigt dyreliv med bl.a. krabber, snegle, muslinger og fisk og fungerer også som et vigtigt opvækstområde for fiskeyngel.

Ålegræs er samtidig føde for mange af havets fugle såsom svaner, pibeænder og gråænder. Det bidrager dermed på flere måder til at fremme kystområdernes biodiversitet. Hvis ålegræsset forsvinder, har det store konsekvenser for områdets dyreliv.

Derudover er bevoksningen med ålegræs med til at stabilisere havbunden, så der dannes en slags naturligt kystværn. Ålegræs spiller også en positiv rolle for klimaet og havmiljøet. Planterne optager og tilbageholder betydelige mængder C02 og binder store mængder kvælstof og fosfor.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

Miljøministeriet præsenterede den nye aftale onsdag den 8. maj i en pressemeddelelse, hvor det blandt andet fremgik at aftalen er indgået af regeringen og aftalepartierne bag Finansloven for 2024. 

Derudover fremgik det, at også Limfjorden kan se frem til en hjælpende hånd. Aftalen afsætter nemlig 71 millioner kroner til opkøb af anlæg og arealer i og omkring vandområderne i Vejle Fjord og Limfjorden, hvoraf de 39 millioner er afsat til Vejle Fjord.