TV der bevæger dig

Mange toppolitikere besøger danskerne syd for grænsen

Her i weekenden vifter de med Dannebrog syd for grænsen, når det danske mindretal holder årsmøder.

Statsministeren og Folketingets formand, ministre og folketingsfolk besøger de danske årsmøder i weekenden.

- Vi plejer at have gode gæster, men denne gang er antallet af toprepræsentanter særdeles højt, siger Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigs Forening.

De mange topgæster besøger det danske mindretal syd for grænsen, som her i weekenden holder sine traditionelle årsmøder. 

  Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Både statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), og Folketingets formand Pia Kjærsgaard, (DF), vil tale hos de dansksindede i løbet af weekenden.

Masser af politikere

Det samme vil de to ministersøskende, kulturminister Mette Bock, (LA), og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), foruden en række medlemmer af Folketinget, blandt andet Carl Holst, (V), Martin Henriksen (DF), Anni Matthiesen, (V), Christian Raabjerg Madsen, (Soc.dem.), de forhenværende ministre Henrik Dam Kristensen, (Soc.dem.), Bertel Haarder, (V), Holger K. Nielsen (SF) samt andre.

Også en række tyske toppolitikere besøger mindretallet, blandt andet Flensborgs overborgmester Simone Lange og ministerpræsident i Slesvig-Holsten, Daniel Günther. 

 Vi plejer at have gode gæster, men denne gang er antallet af toprepræsentanter særdeles højt.

Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigs Forening

 

Det er tretten år siden

Det er tretten år siden, at mindretallet sidst har haft besøg af en dansk statsminister. Det var i 2005, da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, (V), besøgte mindretallet. Den nuværende, Lars Løkke Rasmussen, taler ved et friluftsmøde søndag kl. 14.15 i Flensborg.

 

 De skal ikke blive glemt

Hvert år siden de ved en afsteming i 1920 blev til et dansk mindretal i Tyskland, har de holdt årsmøder, hvor de taler, synger, spiser, marcherer med Dannebrog og i det hele taget betoner danskheden og deres fortsatte tilknytning til det gamle land. 

- De skal ikke blive glemt, sagde statsminister Niels Neergaard i sin genforeningstale på dybbøl i 1920, som siden er blevet udlagt som "I skal ikke blive glemt", og det blev opfattet som et håndslag til sydslesvigerne og et løfte om økonomisk bistand fra Danmark.

I 1999 fornyede daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, (Soc.dem.), sin forgængers løfte, da han sagde, ”så længe I holder fast i os, holder vi fast i Jer”.

Hvert år sender Danmark knap en halv milliard kroner til det danske mindretal syd for grænsen.

Det anslås, at cirka 50.000 mennesker er medlem af mindretallet. 

Her i weekenden holder det danske mindretal årsmøder syd for grænsen.

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu