TV der bevæger dig

Østerselskere hjælper naturen

04:57

Der er nok østers at tage af i Vadehavet.

1 af 2

Køkkenchef Bo Ross Mogensen, restaurant Kolvig i Ribe, har sat sig for at gå til angreb på den udskældte stillehavsøsters i Vadehavet. Han har nemlig besluttet at sætte den på spisekortet.

Stillehavsøsters er en invasiv art, der spreder sig med stor hast i Vadehavet. Bestanden kan kun reguleres ved at opfiske den.

Som føde er stillehavsøsters fuldt på højde med de østers, som importeres fra Frankrig.

Imidlertid har Bo Ross Mogensen påtaget sig et kæmpe job.

Den mindste opgave består i at indsamle stillehavsøsters i Vadehavet. Naturstyrelsen anslår, at der er 3.300 ton at tage af.

Imidlertid skal fangsten godkendes af Fødevarestyrelsen. Derfor skal Bo Ross Mogensen hver uge på en over 500 kilometer lang køretur for at få sine østers tjekket på tre forskellige laboratorier i Aarhus, Holstebro og Nykøbing Mors. De skal tjekkes for alger, gift og korrekt indpakning.

Prøverne koster 5.000 kroner.

Kommercielle muligheder

Bo Ross Mogensen serverer ikke alene stillehavsøsters i sin egen restaurant. Han kan også sælge dem til andre restauranter i blandt andet København.

Bo Ross Mogensen erkender, at otte timer hver uge på landevejene for at få tjekket sine østers er så tidskrævende, at han nok ikke vil servere østers hver uge. Godkendelserne gælder kun for en uge.

Bestanden af stillehavsøsters spreder sig så hurtigt, at der er hårdt brug for en regulering.

Stillehavsøsters danner rev i Vadehavet, og de påvirker hele dyrelivet i havet. For eksempel fortrænger de blåmuslinger, der er en vigtig del af føden for edderfugle, strandskader og sølvmåger. Fuglene kan ikke spise stillehavsøsters i stedet, fordi de ikke kan få hul på deres hårde skal.

Stillehavsøsters gyder flere æg end andre østers, og larverne bliver spredt over et stort område, da de flyder med havstrømmene.

Den enkelte østers bliver lige så stor som en skostørrelse 42, og den lever i op til 30 år.

I Vadehavet har de ingen naturlige fjender - bortset fra østerselskere på to ben.

Bo Ross Mogensen mener, at der er store erhvervsmuligheder i stillehavsøsters, men foreløbig er det for besværligt at forvalte reglerne om fødevaresikkerhed.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden