TV der bevæger dig

Pause for data-indsamling fra patientjournaler

Juraen stopper midlertidigt indsamling af alle patienter fra de praktiserende læger. Der er opstået tvivl om det juridiske grundlag, og Region Syddanmark har stoppet indsamling fra 30. september.

Statens Seruminstitut skal godkende "kliniske kvalitetsdatabaser". Også den nye Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD), hvor praktiserende læger skal indsende patientjournaler. Denne indsamling er suspenderet undtagen for fire sygedomsområder: Hjertesvigt, voksendiabetes, depression og KOL.

Databasen har været udsat for en del kritik. Praktiserende læger har udtrykt bekymring om sikkerheden for de lægelige notater, som patienterne forventer er beskyttet af lægernes tavshedspligt. Styregruppen bag den nye database finder det helt afgørende, at borgerne, patienterne og de praktiserende læger fortsat har tillid til håndteringen af personoplysninger i DAMD.

Styregruppen gør i en pressemeddelelse opmærksom på, at der ikke er eksempler på, at personoplysninger, der er opsamlet i DAMD, er kommet til uvedkommendes kendskab.

Det er uvist, hvor længe stoppet for dataopsamling skal vare.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden