TV der bevæger dig

Stormråd: Der var stormflod syd for den gamle Lillebæltsbro

Stormrådet har torsdag formiddag afgjort, at det var stormflod på Jyllands østkyst på en strækning syd for den gamle Lillebæltsbro og til grænsen. Foto: Andreas P. Als, TV SYD

Stormrådet har torsdag formiddag afgjort, at det var stormflod på Jyllands østkyst på en strækning syd for den gamle Lillebæltsbro og til grænsen

Stormrådet har i dag afgjort, at det var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i forbindelse med den forhøjede vandstand onsdag og torsdag.
Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført. 

Rådet har afgjort, at der var tale om stormflod i følgende geografiske områder:

Jyllands østkyst syd for den gamle Lillebæltsbro samt øerne udfor Fyn, syd for den gamle Lillebæltsbro og syd for Slipshavn ved Storebæltsbroen. Afgørelsen gælder også for Sjællands sydlige og østlige øer herunder Lolland, Falster, Møn samt syd for  Karrebæksminde. Desuden er området syd for Københavns Nordhavn erklæret for stormflodsområde.

 Hvad gør du, hvis du har haft stormflodsskade?

Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 5. marts 2017. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.
Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

 

 

 


Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App