TV der bevæger dig

Tragisk togulykke kunne være undgået

Havarikommissionen fastslår, at det slet ikke burde have været muligt at krydse sporene på Tjæreborg Station, når der her kører tog gennem med 140 kilometer i timen eller højere.

En jernbaneovergang på Tjæreborg Station kunne have været sikret bedre. Det er Havarikommissionens konklusion efter en undersøgelse af en ulykke for et år siden. Her blev en 15-årig dreng dræbt, da han krydsede sporet.

Den 10. august sidste år blev en 15-årig dreng ramt af et tog i overgangen på spor 1 på vej over til et holdende tog  på spor 2 på Tjæreborg Station. Den 15-årige, der omkom ved påkørslen, skulle med et regionaltog.

Havarikommissionen konkluderer, at påkørslen skete, fordi den unge mand løb i perronovergangen, idet han overså eller ignorerede advarslerne fra varslingsanlægget og heller ikke nåede at se det gennemkørende tog fra Esbjerg. Ifølge Havarikommissionen fungerede varslingsanlægget i overensstemmelse med de gældende regler. 

Læs også Banedanmark forbedrer sikkerheden på Tjæreborg Station

Alligevel fastslår Havarikommissionen, at det slet ikke burde have været muligt at krydse sporene på Tjæreborg Station, når der her kører tog igennem med 140 kilometer i timen eller mere.

Umiddelbart efter ulykken blev der sat ekstra advarselsskilte op på Tjæreborg Station, og i december stoppede man de farlige krydsninger i forbindelse med køreplansskiftet, hvorefter der aldrig passerer tog gennem Tjærebog, mens et andet tog holder og sætter passagerer af og på. 

Læs også Venner til dræbt forlanger bedre sikkerhed på togstation

Men sikkerheden kan og bør forbedres yderligere. I rapporten konkluderer kommissionen, at overgangen i Tjæreborg, og lignende overgange i niveau, hvor de tilladte hastigheder er over 140 kilometer i timen, burde have været nedlagt eller som minimum bedre sikret.

Jeg vil nu bede Banedanmark om at se nærmere på kommissionens anbefalinger og undersøge muligheden for at højne sikkerheden på Tjæreborg Station.

Ole Birk Olesen, transportminister, (LA)

Havarikommissionen peger blandt andet på, at muligheden for at nedlægge perronovergangen på Tjæreborg Station, og i stedet lave en ny perron på den nordlige side af banen med adgang via den eksisterende stitunnel øst for Tjæreborg Station, ikke har været undersøgt.

Transport-, bygnings- og boligministeren har derfor anmodet Banedanmark om at undersøge mulighederne for at nedlægge overgangen på Tjæreborg Station og etablere adgang via den eksisterende stitunnel. Ministeren vil endvidere tage en politisk drøftelse af rapportens anbefalinger med partierne.

-  Jeg tager Havarikommissionens konklusioner meget alvorligt, og jeg vil nu bede Banedanmark om at se nærmere på kommissionens anbefalinger og undersøge muligheden for at højne sikkerheden på Tjæreborg Station, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

 

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu