Kirke og skole i strid om konfirmander

Der er et voksende ønske fra skoleledernes side om at lade børnene gå til præst om eftermiddagen, så skolen kan få de attraktive morgentimer. Det er tilfældet bl.a. i Billund og på Als.

Kristeligt Dagblad fortæller mandag om et tilfælde fra Hørup på Als. Her blev sognepræst Agnete Raahauge fra Hørup på Als i december sammen med sine to nabopræster inviteret til møde med den daværende lokale skoleinspektør, som meddelte, at skolen fra næste skoleår ville inddrage de morgentimer, hvor 7. klasseeleverne går til præst. Skoleinspektøren beklagede, at hun på grund af den nye skolelov først kunne lade præsterne få børnene efter klokken 15.30, dog fredag efter klokken 14.

Meldingen fik Agnete Raahauge på barrikaderne, for med to-tre ugentlige hold, i alt mellem 45 og 65 konfirmander, og med et tæt besat eftermiddagsprogram med begravelser og andre forpligtelser, gik kabalen ikke op. Hvordan konfirmationsforberedelsen bliver efter sommerferien, er ikke endeligt afklaret, men skolen har dog blødt sin holdning lidt op, fortæller præsten.

- Se hele artiklen i kristeligt Dagblad