Esbjerg stopper med at bruge de gamle som kastebold

Esbjerg har kedelig rekord i TV SYD-land: Ældre mennesker indlægges alt for ofte på sygehuset. Nye sygeplejersker skal stoppe den trafik.

Esbjerg Kommune ansætter 12 akutsygeplejersker, som skal forhindre, at de ældre esbjergensere urimeligt tit sendes frem og tilbage mellem deres hjem og sygehuset.

Esbjerg har nemlig en rigtig kedelig rekord blandt kommunerne i TV SYDs område:  De ældre genindlægges meget oftere på sygehuset. Alligevel lever de ikke længere end de ældre i de andre kommuner. Og Esbjerg ligger langt over landsgennemsnittet for genindlæggelser.

Det viser tal fra 2014-15, som Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har udgivet under overskriften Nationale mål for Sundhedsvæsnet.

I Esbjerg indlægges 9,3 pct. af de +65-årige akut på sygehuset igen inden for 30 dage. I Kolding  Kommune  sker det kun for 1,7 pct. I alle landets kommuner genindlægges 6,7 pct. af de ældre igen akut indenfor 30 dage.  Esbjerg ligger altså langt over landsgennemsnittet.

Og mens levetiden i gennemsnit over hele Danmark er 80,1 år, så er den i Esbjerg nede på 79,6 år. I TV SYD-land ligger kun Fredericia lavere med 79,5 gennemsnitlige leveår for de +65-årige borgere. 

Langt flere ældre esbjergensere ryger ind og ud af sygehuset, end de gør andre steder.
Langt flere ældre esbjergensere ryger ind og ud af sygehuset, end de gør andre steder.

Det er baggrunden for, at Esbjerg Kommune nu tager skeen i den anden hånd sammen med Region Syddanmark. Kommunen har ansat 12 akutsygeplejersker, der skal følge de ældre derhjemme, når de er udskrevet fra sygehuset.  Med deres faglighed kan de sikre, at den ældre ikke hurtigt igen ligger i en seng på sygehuset.  

quote

Det nye er, at sygeplejerskerne kan være begge steder 

Christian Jørgensen, ledende oversygeplejeske på Fælles Akut Modtagelse, Esbjerg Sygehus

Christian Jørgensen, der er ledende oversygeplejeske på Fælles Akut Modtagelse på Esbjerg Sygehus, siger til TV Syd, at det nye er, at sygeplejerskerne kan være begge steder. 

Ledende oversygeplejerske Christian Jørgensen, Esbjerg Sygehus.
Ledende oversygeplejerske Christian Jørgensen, Esbjerg Sygehus.

- Når sygeplejersken har screenet patienterne på sygehuset, følger hun fysisk med hjem eller følger op via hjemmebesøg efter nogle dage.

Sejlivet velfærdsproblem

Det er et af de sejlivede problemer i velfærdsdanmark, at ældre borgere er endt som kastebolde mellem to systemer, nemlig  kommunerne, som har ansvaret for de ældre både i eget hjem og på plejecentrene,  og regionerne, som driver sygehusene, og skiftende sundhedsministre har siden kommunalreformen i 2007 forsøgt sig med stribevis af projekter for at gøre det bedre. I følge Kommunernes Landsforenings blad, Momentum, var der i 2007 40.389 genindlæggelser af + 65-årige over hele Danmark, hvilket svarer til 10,8 pct.af alle indlæggelser i aldersgruppen. I 2013 var det faldet med 16 pct. 

Nu skal Esbjerg også til at bidrage til den udvikling.   

I Esbjerg indlægges 9,3 pct. af de  65-årige akut på sygehuset igen inden for 30 dage. I Kolding  Kommune  sker det kun for 1,7 pct. Gennnemsnittet for hele landet er 6,7 pct. Esbjerg ligger altså langt over landsgennemsnittet.
I Esbjerg indlægges 9,3 pct. af de 65-årige akut på sygehuset igen inden for 30 dage. I Kolding  Kommune  sker det kun for 1,7 pct. Gennnemsnittet for hele landet er 6,7 pct. Esbjerg ligger altså langt over landsgennemsnittet.