Psykologistuderende skal ud i erhvervslivet, før de er færdiguddannede

Der mangler allerede nu psykologer i det vestjyske. Nyt psykologistudie i Esbjerg skal sende de unge ud i praktik.

Planen er klar. Der skal være et psykologistudie i Esbjerg. Håbet er, at det vil løse - eller i det mindste afhjælpe - problemet med mangel på psykologer i det vestjyske. 

I Varde Kommune sidder chefen i Børn- og Familie, Vibeke Stage, og kigger ind i en fremtid, der giver store udfordringer. Det gælder for eksempel børn og unges mistrivsel. 

- Det vil helt sikkert udløse et ønske og et behov for en del flere psykologer, siger hun.

Nemmere at finde psykologer

Mandag mødtes en lang række nøglepersoner fra uddannelsesinstitutioner og private virksomheder på Syddansk Universitet for at diskutere mulige løsninger.  

Mødet er stablet på benene i et samarbejde mellem Education Esbjerg og Syddansk Universitet (SDU).   

- Det vil gøre det klart nemmere at rekruttere nyuddannede psykologer, siger chefen i Børn- og Familie, Vibeke Stage.

- Vi støtter etableringen af sådan et studie i Esbjerg-området, fordi det vil betyde, at vi nemmere kan rekruttere psykologer, men nok så vigtigt at vi her få en god variation af uddannelser, så de unge kan få deres ønskede uddannelse her, siger Anette Bigum Rytter, senior business partner i Rambøll Esbjerg.   

Anette Bigum Rytter, senior business partner i Rambøll Esbjerg, støtter ønsket om at få etableret et lokalt psykologistudie.
Anette Bigum Rytter, senior business partner i Rambøll Esbjerg, støtter ønsket om at få etableret et lokalt psykologistudie.
Foto: Finn Grahndin, TVSYD

Værst i psykiatrien

Tydeligst er manglen i psykiatrien i Region Syddanmark.  I 2019 modtog de 25,5 ansøgninger i gennemsnit pr. jobopslag. Men i 2023 er dette tal faldet til kun 15,3 ansøgninger. 

Ikke desto mindre er ledighedsraten for psykologer i Vestjylland den laveste i landet med kun 0,8%. Det vidner om en øget efterspørgsel i regionen siden 2021.

Også i det private erhvervsliv savner man allerede nu psykologer. Det gælder for eksempel i det rådgivende ingeniørfirma Rambøll i Esbjerg med 300 ansatte.

- Vi benytter os af eksterne psykologer, for eksempel når livet rammer en af vores medarbejdere. Det kan være dødsfald, sygdom eller skilsmisse. Men det kan være svært at finde en psykolog i nærområdet, så vi har oplevet, at ansatte enten har måttet køre meget langt efter psykologhjælpen eller selv har fundet en løsning, siger Anette Bigum Rytter, senior business partner i Rambøll Esbjerg. 

Vil du vide mere? Klik her: 

En foreløbig undersøgelse lavet af Epinion i samarbejde med Education Esbjerg viser, at en forgæves rekrutteringsrate på psykologer ligger på 39% kontra 16% i hele landet. Det er altså noget sværere at rekruttere psykologer i Sydjylland - på trods af den store efterspørgsel.