Advarsel: Spis ikke østers fra Vadehavet

På baggrund af flere indberetninger og prøveresultater er der begrundet mistanke til, at østers i Tønder, Fanø og Esbjerg kommuner kan forårsage en maveinfektion med roskildesyge.

Efter mellem 25 og 30 meldinger om folk der er blevet syge efter de har spist østers på Fanø så advarer embedslægen nu mod at spise østers fra Vadehavet.

Embedslægeinstitutionen Syd oplyser i en meddelelse på Fanø Kommunens hjemmeside at det altid er på eget ansvar at spise indsamlede østers.

Såfremt man alligevel indsamler, må det anbefales at opvarme eller gratinere østers, hvis man ønsker at spise dem. Norovirus kan overleve frysning, men ikke opvarmning.

Østers kan indeholde Norovirus i en periode på 1-2 måneder, og det kan derfor ikke på noget tidspunkt garanteres, at østers ikke kan forårsage en maveinfektion. Derfor igen, det er altid på eget ansvar at spise indsamlede østers.

Såfremt man har spist indsamlede østers og har fået maveinfektion, anbefales det at indlevere en afføringsprøve via kontakt til egen læge.