Dong afviser blankt, at de underbetaler

Statens energiselskab Dong afviser blankt, at olieterminalen i Fredericia udbygges med underbetalt udenlandsk arbejdskraft med lønninger ned til 40 kroner i timen.

Det er 3F, der har fremsat anklagerne. Det sker bl.a. ud fra dokumentation fra udenlandske ansatte på milliard-byggeriet, skriver Fagbladet 3F.

3F har tidligere varslet krav om et tocifret millionbeløb for skyldig løn, overarbejde, feriepenge og pension.

Teknisk direktør i Dong Energy Jens Jakobsson siger, at Dong klart kan afvise påstande om, at medarbejdere er blevet aflønnet med 40 kr. i timen, skriver Fagbladet 3F.

- Timelønnen ligger over mindsteniveauet i de tilsvarende danske landsdækkende overenskomster, siger han.

Palle Bisgaard, næstformand i Byggegruppen i 3F glæder sig over, at Dong Energy følger op på arbejdsklausulerne ved at lave en kontrolundersøgelse.

- Men vi stiller os stærkt tvivlende over for den de facto godkendelse af løn- og arbejdsvilkår, der ligger i undersøgelsen. Vi beklager meget, at man ikke har inddraget de parter i undersøgelsen, der har overenskomsten, altså 3F, pointerer han og fremhæver, at 3F på den baggrund fortsætter det faglige arbejde på at fastslå, hvad der er op og ned i denne sag.

Jens Jakobsson pointerer, at DONG Energy "som bygherre i denne enkeltstående sag" har valgt at undersøge forholdene særdeles grundigt.

- Vores revisorer udvalgte en stikprøve på 25 procent af medarbejdere, hvor de har fulgt beløbene fra underskrevne ansættelseskontrakter, til lønsedler og frem til lønudbetaling. Det sker både kontant i Danmark og på bankkonti i Rumænien, siger han.