Fredericia-borgmester rykker ind i KL-bestyrelse

Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard (S) blev torsdag nyvalgt til den 17 mand store bestyrelse i Kommunernes Landsforening, (KL).

Jacob Bjerregaard blev på topmødet i Kommunernes Landsforening i Aalborg valgt til den 17 mand store bestyrelse som det ene af syv socialdemokratiske medlemmer.

Under konstitueringen fik Jacob Bjerregaard posten som formand for KLs miljø- og forsyningsudvalg.

Koldings borgmester Jørn Pedersen (V), blev genvalgt til bestyrelsen og blev nyvalgt til formandskabet, der desuden består af formand Jacob Bundsgaard (A), Aarhus Kommune, næstformand Martin Damm (V), Kalundborg Kommune, Frank Jensen (A), Københavns Kommune og Tonni Hansen (F), Langeland Kommune.

Hedensteds tidligere borgmester Kirsten Terkilsen, (V), glider ud af KLs bestyrelse, hvor hun har haft sæde de seneste fire år.

Dermed har Syd- Sønderjylland fortsat to medlemmer ud af de 17 i KL-bestyrelsen.

Horsens-borgmester Peter Sørensen (S) blev valgt til næstformand for sundheds- og ældreudvalget.

På repræsentant-skabsmødet i KL den 21. marts vælges de øvrige 7 medlemmer af udvalgene, som første gang mødes i løbet af april.