Bedre forhold for køer betyder mere mælk og flere penge i landmands lomme

Inventaret i en stald har afgørende betydning for en kos velfærd og produktion af mælk. Det bevidner en landmand, der har indrettet sin stald med særlige produkter udviklet af Cow-Welfare.

Da landmand Lukk Van Der Wiljst fra Varde sidste år byggede en ny stald til sine køer, valgte han at skifte jernrørene i køernes båse ud med plastik.

- De gamle jernbøjler, som vi havde i det eksisterende anlæg, var simpelthen ikke fremtidssikret, så det stod klart for os, at vi skulle lave om på det, siger landmanden.

Staldbåsene som landmanden i Varde valgte til sin nye stald står virksomheden Cow-Welfare, der holder til i Haderslev, bag.

- Fælles for alt det, vi sælger, er, at det er udviklet ved at observere koen, siger direktøren for Cow-Welfare, Jens Christian Koch Hertel.

Landmand Lukk Van Der Wiljst byggede sidste år en ny stald til sine køer.
Landmand Lukk Van Der Wiljst byggede sidste år en ny stald til sine køer.
Foto: Heidi Birgitte Ida Dalgaard Clemmesen, TV SYD

En tryg ko

Siden 2012 har Cow-Welfare udviklet patenteret staldprodukter af fleksible materialer, der giver sig efter koens bevægelser, og dermed forbedre koens leveforhold i stalden.

- Den store forskel er, at koen ikke er bange for sengebåsene. Når hun går ind, så ved hun, at hun bliver ikke truffet af en hård jernbøjle. Hun bliver mødt af en bøjle, der giver sig, og det giver koen en vis tryghed, og det gør, at hun lægger sig ned hurtigere og får slappet af, forklarer direktøren.

Jens Christian Koch Hertel, direktør i Cow-Welfare
Jens Christian Koch Hertel, direktør i Cow-Welfare
Foto: Heidi Birgitte Ida Dalgaard Clemmesen, TV SYD

Ikke nok med det, så kommer en afslappet ko også en landmands økonomi til gode. 

- Udover at øge koens velfærd, så bidrager det til økonomien, fordi en ko, der hviler meget i løbet af dagen, yder mere mælk. Alle landmænd vil gerne have, at deres dyr har det godt, men det skal også give penge på bundlinjen, siger Jens Christian Koch Hertel.

Over tusind liter mælk mere

Netop dyrevelfærd og økonomi havde Lukk Van Der Wiljst for øje, da han nybyggede den nye stald, der stod færdig i november sidste år.

- Dyrevelfærd er jo egentlig det, det hele går ud på. Vi skal lave nogle rammer, hvor koen har det godt og nogle faciliteter, der gør det nemt for os at passe køerne, sådan at vi kan være lidt effektive i vores hverdag, fortæller landmanden fra Varde.

Jernrørene i køernes båse er skiftet ud med plastik.
Jernrørene i køernes båse er skiftet ud med plastik.

Selvom der kun er gået tre måneder med de nye fleksible plastikbåse, så kan han allerede se en forskel i køernes mælkeproduktion.

- På de cirka 400 køer, vi har, så er vi nok steget 1.000-1.200 liter om dagen. Så det er halvanden til to liter mælk per ko per dag udelukkende ved at ændre miljøet og rammerne for koen, fortæller han.

Lukk Van Der Wiljst er ikke i tvivl om, at koens trivsel er afgørende for dens produktion af mælk.