Folketingspolitiker: Kommunen ved da bedst selv, hvad den er i stand til

Haderslev Kommune ønsker at blive fritaget for at skulle føre tilsyn med de danske kampfly. Kommunen beder staten om at tage ansvaret. Staten nægter dog.

Artiklen er opdateret med udtalelser fra folketingspolitikere, Haderslev Kommune og Forsvarsministerium.

Når Danmarks nye F-35-fly lander på Flyvestation Skrydstrup, er der ingen myndigheder, der ønsker at kontrollere støjniveauet, skriver Avisen Danmark onsdag.

Haderslev Kommune havde opgaven med at føre tilsyn med støjen fra flyene. Kommunen mener dog ikke, at den magter opgaven. Derfor har kommunen sendt bolden videre til staten for at få den til at overtage opgaven. Det ønsker staten dog ikke, og nu står Haderslev Kommune fortsat med ansvaret.

Den udmelding fra Forsvarsministeriet undrer dog Venstres Hans Chr. Schmidt, medlem af folketingets forsvarsudvalg og valgt i Sydjyllands Storkreds. Han har været involveret i sagen om støjen fra de nye kampfly.

- Man er da nødt til at tage alvorligt, at kommunen siger, at det kan den ikke. Svaret kan ikke være, at det skal den. Haderslev Kommune ved da bedst selv, hvad den er i stand til, siger han til TV SYD.

Spørgsmål til ministeren

Hans Chr. Schmidt forventer, at ministeriet hurtigst muligt får en drøftelse med kommunen.

- Det giver også tryghed hos folk i området med sådan en melding fra ministeriet, siger han.

Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm er enig med Hans Chr. Schmidt i, at man skal tage det alvorligt, når Haderslev Kommune melder ud, at den ikke magter at føre tilsyn.

- Jeg tager det her op med forsvarsministeren og vil bede om en redegørelse for forløbet. Jeg vil gerne vide, hvad årsagen er til ministeriets afvisning af Haderslevs ønske, siger hun til TV SYD.

De nye F-35-kampfly har skabt en del røre - især hos lokalbefolkningen omkring Flyvestation Skrydstrup. Mange frygter, at larmen fra flyene langt overstiger de gældende støjgrænser.

Efter planen skal en ny anlægslov ligge klar og i høring inden udgangen af 2019. Forsvarsminister Trine Bramsen (Soc.dem.) oplyser til avisen, at Haderslevs ønske vil blive behandlet i arbejdet med anlægsloven.

Forsvarsministerium afviser opgaven

Haderslev Kommunes kommunaldirektør Willy Feddersen forudser, at kun staten kan magte opgaven med at føre tilsyn med flyvestationen.

- Opgaven er allerede meget kompliceret og bliver kun mere kompliceret og omfattende, når F-35-kampflyene opererer fra Skrydstrup, siger han til avisen. 

Forsvarsministeriets koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen mener dog, at Haderslev Kommune  godt kan klare fortsat at føre tilsyn, selvom der kommer nye jagerfly.

- Vurderingen har været, at det at føre tilsyn ikke er vanskeligere end, at det kan Haderslev Kommune godt varetage. Derfor er der ikke grundlag for at hjemtage opgaven, siger han til Avisen Danmark.