TV der bevæger dig

Henvendelser til kommune tælles

Haderslev Kommune vil have mere styr på borgernes henvendelser, så den kan sætte det rigtige mandskab ind på de rigtige tidspunkter.

00:36

Du bliver talt med, hvis du besøger Haderslev Kommune.

1 af 2

Derfor er kommunen i gang med at tælle henvendelserne.

Kommunen registrerer ikke oplysninger om den enkelte borger, kun nogle få oplysninger om henvendelsens art.

Betjeningen kan tage lidt længere tid, mens der tælles.