Repræsentanter fra handicapråd ønsker handling nu: Stands ulykken!

Det er beskæmmende, at Haderslev Kommune endnu ikke har iværksat tiltag for at forbedre forholdene for beboerne på Odinsgård. Stands ulykken!, lyder det i opråb til socialministeren.

Uwe Friedrichsen er 57 år. Men hans mentale niveau svarer til et barn på et-to år. Han sidder i kørestol og skal have hjælp til alt. Dertil lider han af voldsomme epileptiske anfald, som kræver, at han er under konstant opsyn.  

quote

Vi kunne ikke finde noget personale

Christian Budde, pårørende til beboer

Men da Uwe Friedrichsens forældre forleden besøgte deres søn på bostedet Odinsgård i Vojens i Haderslev Kommune, fandt de ham alene i opholdsstuen sammen med en anden beboer. 

Personalet var ikke at se.

- Vi kunne ikke finde noget personale. De farer jo rundt mellem husene, for der er slet ikke personale nok, lyder det fra Christian Budde, der er stedfar til Uwe Friedrichsen.  

Intet er sket

I begyndelsen af måneden kunne man i TV 2's dokumentar "Operation X - Nødråb i natten" se, hvordan flere stærkt handicappede og udsatte borgere på Odinsgård blev udsat for omsorgssvigt, ydmygelser og tvang. 

Forældreparret har selv igennem flere år forsøgt at råbe Haderslev Kommune op for at få den nødvendige pleje og omsorg til deres to sønner, der begge bor på Odinsgård. Men ifølge Ilse Friedrichsen og Christian Budde er der fortsat ikke sket nogen forandring til det bedre for sønnerne.

- Der er intet sket. Overhovedet ikke, lyder det fra Christian Budde.

Christian Budde (tv) er stedfar til Uwe Friedrichsen, der sammen med sin bror bor på Odinsgård i Vojens.
Christian Budde (tv) er stedfar til Uwe Friedrichsen, der sammen med sin bror bor på Odinsgård i Vojens.
Foto: Sari Vangbæk Thyssen, TV SYD

Beskæmmende

Og det er ifølge handicaprepræsentanter fra Haderslev Kommunes Handicapråd beskæmmende. 

- Forvaltningen og kommunen har været vidende om det her i årevis. Alle kender til Operation X, og der har man siden juni hørt direkte dokumentation for det omsorgssvigt, borgerne har været udsat for. Men der er ingen borgere, der har mærket forbedringer. Tværtimod, siger en af handicaprådets fem handicaprepræsentanter, Søren Aldal.

På et møde i Handicaprådet den 30. oktober, anbefalede handicaprepræsentanterne netop, at der hurtigt blev iværksat tiltag for de særligt udsatte borgere på Odinsgård. 

Det er endnu ikke sket, og derfor har de fem repræsentanter set sig nødsaget til at sende en længere skrivelse til Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), hvor de i skarpe vendinger udtrykker deres bekymring. 

Else Friedrichsen er mor til Uwe og Henning, der begge bor på Odinsgård i Vojens.
Else Friedrichsen er mor til Uwe og Henning, der begge bor på Odinsgård i Vojens.
Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD

- Vi siger med største alvor, at det er nødvendigt, at kommunen gør noget her og nu for de mest udsatte borgere på Odinsgård, så det omsorgssvigt stopper, siger Søren Aldal.

Hyr eksterne aktører 

Derfor opfordrer de kommunen til at hyre en ekstern aktør til at tage sig af udfordringerne på bostedet.

Formanden for Handicaprådet i Haderslev Kommune opfordrer kommunen til at overdrage Odinsgård til privat regi.
Formanden for Handicaprådet i Haderslev Kommune, Søren Aldal, er glad for, at der endeligt sker noget.
Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD

- Hvis man ikke kan klare det selv, er der både professionelle virksomheder og private aktører, der står klar til at påtage sig opgaven. Der skal laves nogle foranstaltninger nu, så beboerne får tålelige og fornuftige vilkår. Det er forfærdeligt, hvis de skader, der er sket, bliver uoprettelige, siger Søren Aldal.

I Haderslev Kommune arbejder de på at løse problemerne - også de akutte.

- Nogle af de tiltag, der helt konkret er gjort lige nu, det er, at vi sikrer os, at der er øget ledelse tilgængeligt, og at der er øget sygeplejefagligt personale på Odinsgård, så vi netop kan imødekomme nogle af de kritikpunkter, som vi selvfølgelig skal imødegå akut og nu og som ikke kan vente på den proces, som vi er i gang med, siger Lene Bierbaum, (V), der er formand for social- og handicapudvalget.

Lene Bitsh Bierbaum, (V), formand for social- og handicapudvalget, Haderslev Kommune.
Lene Bitsh Bierbaum, (V), formand for social- og handicapudvalget, Haderslev Kommune.
Foto: Sari Vangbæk Thyssen, TV Syd

Har I så gjort nok for at løse problemet her og nu?

- I det øjeblik at der er en oplevelse af, at der ingen forandring sker, så gør vi ikke nok, og så, skal vi bevæge i retning af at gøre mere.

Bekymring

Forældrene til Henning og Uwe Friedrichsen er meget bekymrede for sønnernes velbefindende på Odinsgård. 

Når Uwe Friedrichsen får et epileptisk anfald, kræver det hurtig handling. 

Den 57-årige beboer har fået indopereret en såkaldt Vagus nerve stimulator ved kravebenet, der udsender strømimpulser. 

Når et anfald er på vej, har han en magnet placeret på kørestolen, som hurtigt skal sættes på stimulatoren for at afværge, at kramperne udvikler sig til et epileptisk anfald. 

- I 90-95 procent af tilfældene kan det afbryde hans krampe. Derfor er det det, vi frygter mest, når der ikke er personale hos ham, siger Christian Budde.