Vejdirektoratet går nu i gang med motorvej fra Give til Haderslev

Nu begynder Vejdirektoratet for alvor arbejdet med at undersøge muligheden for en ny midtjysk motorvej på strækningen mellem Hobro og Haderslev via Viborg, Give og Billund.

Undersøgelsen skal kortlægge mulige linjeføringer af motorvejen og give et overordnet overblik over de effekter, som en motorvej vil have på både trafikken og omgivelserne.  

Forundersøgelsen vil også se på mulighederne for at koble en midtjysk motorvej på de eksisterende motorveje, ligesom den vil foretage en vurdering af, hvad en ny motorvej i det midtjyske vil betyde for trængslen mellem Trekantområdet og Randers på E45 Østjyske Motorvej. Den vil endvidere blive foretaget i koordinering med VVM-undersøgelsen på strækningen Give-Billund-Haderslev. 

quote

Vi skal også kigge på natur- og miljøforhold og de lokale by- og erhvervsforhold samt den effekt på økonomien, som en motorvej vil have

 Niels Fejer Christiansen, seniorprojektleder, Vejdirektoratet.

 - Vi skal naturligvis se på de trafikale effekter af at anlægge en motorvej i det midtjyske område. Men vi skal også kigge på natur- og miljøforholdene og de lokale by- og erhvervsforhold samt den effekt på økonomien, som en motorvej vil have,  siger seniorprojektleder Niels Fejer Christiansen i en presssemeddelelse fra Vejdirektoratet.
 
I forundersøgelsen forudsættes det, at motorvejen som udgangspunkt anlægges som en 4-sporet motorvej med en hastighed på 130 km/t. De endelige hastighedsgrænser fastlægges imidlertid i samspil med politiet.  
 
Arbejdet med forundersøgelsen løber frem til midten af 2019. Undersøgelsen laves i samarbejde med de berørte kommuner samt Region Midtjylland og Region Nordjylland.  
 
Forundersøgelsen skal danne grundlag for en politisk stillingtagen til spørgsmålet om at gå videre med en nærmere undersøgelse af motorvejsprojektet.