Det gamle mejeri genopstår

De gamle mejeribygninger i landsbyen Lindved ved Vejle bliver atter ramme om osteproduktion. Tidligere var det et andelsmejeri, nu genåbner det som "Det gamle Mejeri".

I snart to år har håndværkere været i fuldt sving i de gamle mejeribygninger centralt i byen.

De har gennemført et tilbundsgående totalrenovering af de 400 kvadratmeter bygninger og er nu ved at lægge sidste hånd på værket.

Bag nyskabelsen står ostehandler Bent Roskvist, som i mere end tyve år har ejet de gamle bygninger og sammen med hustruen, Tove, driver BT Ost.

Han har brugt bygningerne i Lindved som lager til oste. Nu skal der så være egentlig produktion.