Træskohage Fyr står atter smukt og strunkt ved Vejle fjord

Træskohage Fyr nær Stouby på nordsiden af Vejle Fjord stod foran en nedrivning, da lokale ildsjæle besluttede sig for at redde fyret. Efter næsten fem års benarbejde står fyret nu som nyt.

Fyret, der er 13 meter højt, blev opført i 1904 af Vejle Havn og blev overdraget til Naturstyrelsen i 1982, da det blev taget ud af drift. 

Her ligger Træskohage Fyr.
Her ligger Træskohage Fyr.
Foto: Google Maps

Fyrtårnet fungerede som udsigtspunkt, men det haltede alvorligt med vedligeholdelsen. Det påpegede Stouby og Omegns Lokalråd over for Naturstyrelsen, men der var ikke afsat midler til vedligehold, og af sikkerhedsmæssige årsager blev fyret aflåst for offentligheden. 

Først da lokalrådet tog kontakt til daværende miljøminister Kirsten Brosbøl (S), kom der skred i sagen, og lokalrådet fik mulighed for at leje fyrtårnet, mod at lokalrådet selv ville sætte det i stand.

Der blev nedsat en styregruppe med Mogens Dam, Stouby Lokalarkiv, Preben Hansen, Skov og Park, Vejle Fjord, samt Linda Peitersen og Ole Lyse fra Lokalrådet. Endvidere bidrog Gert Hougaard Rasmussen, Naturstyrelsen, i fornødent omfang. 

Stien ud til fyret er også sat i stand, så besøgende kan komme tørskoet derud. Efter den senere tids megen regn er det dog stadig mest praktisk at gå turen i gummistøvler. Stien er endvidere anvendelig for kørestolsbrugere. 
Stien ud til fyret er også sat i stand, så besøgende kan komme tørskoet derud. Efter den senere tids megen regn er det dog stadig mest praktisk at gå turen i gummistøvler. Stien er endvidere anvendelig for kørestolsbrugere. 

Renoveringen er udført af lokale håndværkere, entreprenør og vognmand, og de har samtidig bidraget med frivilligt arbejde, idet der har været en stor vilje til at opnå en optimal løsning inden for den økonomiske ramme.

I forbindelse med restaureringen af Træskohage Fyr er stien ud til fyret også sat i stand, så besøgende kan komme tørskoet derud. Efter den senere tids megen regn er det dog stadig mest praktisk at gå turen i gummistøvler. Stien er endvidere anvendelig for kørestolsbrugere. 

Træskohage Fyr er nu bragt tilbage til fyrets oprindelige udseende og kan med rette snart atter kaldes ”Det hvide Fyr”, som det tidligere blev af lokalbefolkningen. 

Lørdag markeres afslutningen på det store arbejde, hvor alle er velkommen til at besigtige det renoverede fyrtårn fra klokken 14. Her vil donorerne, de erhvervsdrivende og de frivillige hjælpere også blive hyldet for deres bidrag og indsats.

De har støttet