Landsretten giver højere bøder til udenlandske vognmænd

Et polsk og et dansk transportselskab er idømt større bøder i landsretten for ulovlig cabotage-kørsel - det vil sige ulovlig indenrigskørsel i Danmark.

Et polsk og et dansk transportselskab fik forhøjet deres bøder i landsretten for ulovlig cabotage-kørsel. Et polsk selskab blev dømt for ulovlig cabotage. Det danske koncernforbundne selskab, som er fra Sønderjylland, blev dømt for medvirken til ulovlig cabotage.

Det polske selskab fik hævet bøden fra 160.000 kroner i byretten til 197.000 kroner. Det danske selskab fik hævet bøden fra 100.000 kroner i byretten til 140.000 kroner i landsretten. Det afgjorde Vestre Landsret tirsdag.

Sagen startede i foråret 2015, hvor Tungvognscenter Syd i Sydøstjyllands Politi standsede en polsk lastbil, der kørte for det polske selskab. Det blev begyndelsen til en efterforskning, der afslørede, at der i en periode i april og maj 2015 ikke var styr på forholdene.

- Der var kørt for mange cabotageture, der var kørt ud over de tilladte syv dage, og dokumentationen var mangelfuld. Der var heller ikke blevet betalt vejbenyttelsesafgift, fortæller Pernille Moesborg, der er specialanklager ved Tungvognscenter Syd i en pressemeddelelse.

Selskaberne har under sagen fremført, at der ikke var tale om cabotage, men derimod om internationale transporter. Hverken by- eller landsretten har fulgt dette synspunkt.

Byretten i Kolding lagde ved sin dom den 17. maj 2017 blandt andet vægt på, at de to selskaber var koncernforbundne, at direktøren i det danske selskab var kørselsleder i det polske, og at det var ham, der disponerede over lastbilerne, som alle var ejet i det polske selskab. Samlet fandt byretten, at der var en sådan sammenblanding af aktiviteterne, at det danske selskab skulle straffes for medvirken. Den vurdering har landsretten nu stadfæstet.

- Byretten lagde ikke bøderne for hvert enkelt forhold helt sammen, men gav lidt rabat. Landsretten stadfæstede byrettens dom, men hævede bøderne under henvisning til det bødeniveau, der fremgår af lovforarbejderne til godskørselsloven, og lagde bødetaksten for hvert forhold sammen uden rabat, forklarer specialanklager Pernille Moesborg, Tungvognscenter Syd.

Hvad er cabotage