Brostrøm reagerer på bekymringsbrev fra sydjysk psykiatri

Torsdag mødtes Robusthedskommissionen i Kolding for at tale vilkår i sundhedssektoren. Formand Søren Brostrøm erkender, at det brænder allermest i psykiatrien.

- Vi er pressede.

- Vi løber stærkt.

- Hvad vil I gøre?

Spørgsmål og råb om hjælp lød på skift fra salen på Comwell Kolding, hvor patienter, sygeplejersker, hospitalsdirektører og medicinalvirksomheder torsdag var samlet til stormøde med Robusthedskommissionen.

Her skulle der drøftes bud på, hvordan sundhedsvæsnet kan forbedres - noget der kun er sat en endnu større streg under med det åbne bekymringsbrev fra den øverste ledelse på psykiatrisygehuset i Region Syddanmark.

For hele sundhedsvæsnet er presset, men ifølge ledelsen er den samlede situation for psykiatrien nu så alvorlig, at de slår alarm. 

Det får Søren Brostrøm, der er formand for Robusthedskommissionen og direktør for Sundhedsstyrelsen, til at reagere.

- Brevet er udtryk for en krise, der foregår lige nu og her, og det skal tages meget alvorligt. For nogle steder brænder det mere på end andre steder, og psykiatrien er ét af de steder, siger han.

Mere personale

Robusthedskommissionen har blandt andet til formål at komme med anbefalinger til, hvordan der sikres mere personale i sundhedsvæsenet og mere tid til kerneopgaven.

Og det er netop ét af de kritikpunkter, der kommer fra psykiatrien, som oplever store udfordringer med at skaffe specialiseret arbejdskraft på lægeområdet.

- Vi har brug for input fra salen til det fremtidige arbejde. For det betyder meget med et realitetstjek på, om vi som kommission er på rette vej og har fat i de rigtige ender, fortæller Søren Brostrøm.

Robusthedskommissionens opgaver

Kommissionen er nedsat i forlængelse af den politiske aftale om sundhedsreformen, som regeringen indgik med en lang række af Folketingets partier den 20. maj 2022. Kommissionen skal komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, så der sikres robusthed i opgaveløsningen og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet.

Kommissionen skal løbende inddrage væsentlige aktører på området i sit arbejde, herunder fagforbund- og foreninger på sundhedsområdet, samt relevante parter og interessenter, der har kendskab til og erfaring med sundhedsvæsenets drift.

Kommissionen skal løbende komme med anbefalinger, hvor de første anbefalinger skal forelægges regeringen primo 2023. Kommissionen skal afrapportere sine samlede anbefalinger senest ved udgangen af 2023. Der nedsættes en politisk følgegruppe blandt aftalepartierne bag sundhedsreformen, som løbende vil blive inddraget i drøftelser om kommissionens anbefalinger. Der vil i den politiske følgegruppe også være drøftelse og dialog med relevante aktører, herunder KL, Danske Regioner, PLO og relevante patientorganisationer og faglige organisationer.

Kilde: Sundhedsministeriet

Søren Brostrøm kan ikke forholde sig konkret til de mange punkter, der bliver fremlagt i bekymringsbrevet, men mener, at det er noget, der hurtigst muligt skal gøres noget ved.

- Man skal se på det her i både Region Syddanmark og på national plan i erkendelse af, at vi har et sundhedssystem, der i stigende grad er presset, siger han.

Det er tredje gang, at stormødet afholdes, men første gang det ikke foregår i København.