Desperate direktører sender usædvanligt brev om alvorlige problemer

Et bekymringsbrev fra den øverste ledelse på psykiatrisygehuset i Region Syddanmark kommer med et opråb til politikerne. De anser situationen i psykiatrien som meget alvorlig.

- Vi har ikke tidligere sendt en sådan henvendelse, som vi gør nu. Der var intet, vi hellere ville end at undgå dette. 

Sådan skriver den øverste ledelse i psykiatrisygehuset i Region Syddanmark i et bekymringsbrev til regionsdirektøren, Jane Kraglund. Ifølge lederne er den samlede situation nu så alvorlig, at de slår alarm. 

quote

Vi vil gerne udvise rettidig omhu og gøre opmærksom på, at det her er et problem

Anders Meinert Pedersen

Afsenderne af brevet er Charlotte Rosenkrantz Josefsen, direktør for psykiatrisygehuset, og Anne Mette Vind, sygeplejefaglig direktør, og Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør, fra psykiatrien i Region Syddanmark. 

I brevet skriver de, at psykiatrien er presset i hele Danmark, og at emnet har fyldt en del i den offentlige debat sidste år.

- Der er en hel del ting, som måske tilfældigt ramler sammen nu her i slutningen af 2022. Vi hejser flaget, fordi vi kan se en udvikling, som, hvis den fortsætter, kan bringe os alvorligt under pres. Vi vil gerne have mulighed for at arbejde med at sikre, at patientbehandlingen fortsat er på et rigtig højt niveau, siger Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør på psykiatrisygehuset.

Lang række problemer 

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 og budgetlægning for det nye år er ledelsen blevet opmærksom på en lang række problemer. 

Til trods for at budgettet for psykiatrisygehuset er blevet forøget med 400 millioner kroner fra 2017 til 2023, og der er blevet ansat flere omkring 500 flere medarbejdere, har det ikke løst udfordringerne.  


-  Vi er pressede, for vi har haft et stigende antal henvisninger i det ambulante, og vi har haft en meget høj belægning i sengepsykiatrien. Vi har også haft et meget stort antal retslige patienter indlagt sidste år, siger Anders Meinert Pedersen.

Han fortsætter med at forklare, at der også er udfordringer med at skaffe specialiseret arbejdskraft især på lægeområdet, og de kæmper samtidig med et højt sygefravær. 

Forbruget af vikarer er derfor eksploderet. Forbruget i 2022 ender på 47 millioner kroner. Og det forbrug forventer de fortsætter i år. 

Positiv reaktion

Det fire sider lange brev er allerede blevet behandlet på et møde i Psykiatri- og Socialudvalget den 24. januar. Udvalget deler beskrivelsen af, at psykiatrien er meget presset. 

De mener også, at der er behov for løsninger både på den korte og den lange bane. Og de opfordrer samtidig psykiatrisygehusets direktion til at arbejde videre med løsninger, der kan styrke psykiatrien. 

Sygehusledelsen lægger vægt på i brevet, at der er behov for at finde varige løsninger. De mener, at der bør handles nu. 

- Vi skal i hvert fald finde nogle løsninger, som samlet set kan gøre vores organisation mere robust, og så vil vi jo gerne lægge op til en åben drøftelse med vores afdelingsledelse og personaleudvalg, siger den lægefaglige direktør.