Fri for russisk gas og fokus på grøn omstilling - sådan vil politikerne få os gennem energikrisen

En lang række politikere med fokus på energipolitik kommer med deres bud på, hvordan danskerne skal hjælpes i forhold til de stigende elpriser. Og så kommer de med deres bedste sparetips til de kolde måneder.

Energikoncernen Ewii var onsdag vært for et møde med fokus på elpriser og energipolitik, hvor forbrugerne havde mulighed for at møde folketingskandidater og indgå i debatter.

Det viste sig at være et meget populært debatemne. Ewii måtte melde udsolgt til arrangementet, der fandt sted i Kolding.

Vi har ringet til otte politikere fra otte forskellige partier, der var med ved mødet, for at høre hvordan vi skal løse de udfordringer, der er inden for energiområdet i øjeblikket - og så kommer de alle otte med deres bedste sparetips.

1

Christian Rabjerg Madsen, Indenrigs-/boligminister (Socialdemokratiet)

Foto: Steen Brogaard

Hvad er dit vigtigste budskab til vælgerne/forbrugerne?

Det er, at energipolitik er lig med sikkerhedspolitik. Derfor er det afgørende, at vi lykkes med at skrue op for produktionen af grøn energi. Vi er nødt til at frigøre os fra Putin og producere mere grøn strøm. På den korte bane skal vi producere mere grøn strøm på land. 

Vi er ekstremt opmærksomme på, at det gør ondt for tiden, så vi prøver hele tiden at søge løsninger.

De stigende elpriser udfordrer mange danskeres privatøkonomi. Hvordan skal den almindelige dansker hjælpes?

Vi har vedtaget en pakke, der betyder, at man kan indefryse stigningen. Det er det vigtigste redskab til at få danskerne igennem krisen. Det er den bedste løsning, vi har. Alternativet er, at man som politiker lover at betale energiregning de næste år, og hvis vi gør det, så skubber vi voldsomt til inflationen. Med den pakke er det altså over fem år, man skal betale, og det gør, at udslaget bliver mindre. Jeg ved godt, at det ikke løser alle problemerne, men det gør, at man kan overkomme det nemmere. Det understreger, at der ikke er nemme løsninger.

Hvad er vigtigst for dig i forhold til energipolitik i den kommende folketingsperiode?

Det er, at vi fortsætter vores grønne omstilling. At vi får lavet el om til grønne brændsler, og at vi selv får produceret mere grøn strøm.

Hvad er dit bedste sparetip?

Jeg har selv investeret i hulmursisolering og kører med lavere temperatur både derhjemme og i ministeriet. Man skal være opmærksom på, hvor man kan begrænse forbruget. Det kan man ved at skrue ned og isolere bedre. Så kan man gøre, hvad man kan for at gøre mindre af det, der er energieffektivt og være opmærksom på, hvornår prisen er høj og lav. Der er nogle ting, som man også selv kan gøre, så man kan begrænse sit forbrug med 10-20 procent. Det er klart, at der er mennesker på overførsler samt pensionister, som er pressede, selvom de nedbringer forbruget med 10-20 procent. 

2

Susanne Eilersen, Folketingsmedlem (Dansk Folkeparti)

Foto: Steen Brogaard

Hvad er dit vigtigste budskab til vælgerne/forbrugerne?

Det er jo, at vi bliver nødt til at lave en rigtig hjælpepakke, som gælder her og nu og som ikke er en kviklånsordning. Udover at sænke elafgiften skal man sænke momsen og fjerne PSO-afgiften, der udgør 10 procent. Det skal vi gøre nu, ellers har vi en masse folk, der går fra hus og hjem.

De stigende elpriser udfordrer mange danskeres privatøkonomi. Hvordan skal den almindelige dansker hjælpes?

Vi vil gå lidt længere. Vi skal halvere momsen på fødevarer. Det vil hjælpe økonomien. Pensionisterne blev forfordelt ved seneste hjælpepakke. Derfor skal vi have en skattefri julecheck til folk på pension og overførselsindkomst på 2000 kroner.

Hvad er vigtigst for dig i forhold til energipolitik i den kommende folketingsperiode?

Det vigtigste er jo, at vi stadig arbejder hen imod at blive uafhængige af fossile brændstoffer og russisk gas. Det vigtigste er, at vi får tænkt en helhedsløsning for hele energiområdet og får en fremtidssikret plan for forsyningssikkerheden. Det gælder også, at vi sammen med andre europæiske lande får kigget på andre muligheder for forsyninger. Men vi skal anerkende ikke blive fri for fossile brændstoffer de næste par år. Så vi er slået et par skridt tilbage. 

Hvad er dit bedste sparetip?

Tag en ekstra trøje på, og få din farmor til at strikke et par gode sokker her til vinter.

3

Søren Egge Rasmussen - Energiordfører (Enhedslisten)

Foto: Steen Brogaard

Hvad er dit vigtigste budskab til vælgerne/forbrugerne?

Det er jo, at energipolitik om noget er vigtigere, end det har været indtil nu. Med de stigende priser og forsyningsusikkerheden, så er omstillingen til 100 procent vedvarende energi ufattelig vigtig.

De stigende elpriser udfordrer mange danskeres privatøkonomi. Hvordan skal den almindelige dansker hjælpes?

Vi har et inflationsudspil, hvor vi vil gå ind og hjælpe to millioner danskere ved at hæve den grønne check. Der er en grøn check til børnefamilier. Pengene til det, vil vi hente ind ved at beskatte firmaer som har en overnormal profit i øjeblikket. 

Dem der har gas, er vi ikke færdige med at hjælpe. Der har vi noteret os, at varmechecken ikke var fejlfri.

Hvad er vigtigst for dig i forhold til energipolitik i den kommende folketingsperiode?

Klimadagsordenen er det allervigtigste stadigvæk. Vi har en klimakrise og løsningerne kan godt blive udfordrede af forsyningskrisen. 

De høje energipriser er medvirkende til, at omstilling til vedvarende energi er endnu mere rentabel. Og energibesparelserne bonger jo endnu mere positivt ud.

Hvad er dit bedste sparetip?

Det er at skrue ned og have en lavere temperatur i sin bolig. 


4

Niels Flemming Hansen, Folketingsmedlem (Konservative)

Foto: Steen Brogaard

Hvad er dit vigtigste budskab til vælgerne/forbrugerne?

Der er ingen tvivl om, at det her handler om, at folk skal have flere penge mellem hænderne. Vi er kommet med forskellige forslag til løsninger, der virker hurtigt. Vi vil sænke afgiften til EUs minimumsniveau. Det kan man gøre øjeblikkeligt. I stedet for i en periode, vil vi gøre det permanent for at give folk flere penge mellem hænderne, så de har råd til at betale. Så vil vi også have en lavere afgift på dagligvarer. Og så har vi forslået skattelettelser.

De stigende elpriser udfordrer mange danskeres privatøkonomi. Hvordan skal den almindelige dansker hjælpes?

I bund og grund handler det om, at stigende elpriser rammer folks pengepung. Jeg er en af dem med naturgasfyr, så det rammer også min.

Hvad er vigtigst for dig i forhold til energipolitik i den kommende folketingsperiode?

Selvfølgelig skal folk være i stand til at betale deres regninger. Og så handler det meget om grøn omstilling. 

Hvad er dit bedste sparetip?

Hjemme hos os har vi fokus på at slukke lyset og lukke dørene. Vi tager mere tøj på - jeg tager sweater på, når jeg kommer hjem og smider jakkesættet. Alt afhængig af den aftale man har med sit selskab, så kan man bruge den app, der viser, hvornår strømmen er billigst.


5

Karina Lorentzen, Folketingsmedlem (SF)

Foto: Steen Brogaard

Hvad er dit vigtigste budskab til vælgerne/forbrugerne?

Mit vigtigste budskab er, at dem, der er ramt hårdest af inflationen og stigende elpriser skal kompenseres først. Nogle borgere er maks pressede af stigende priser på el, gas og træpiller. Det må være deres tur til, at vi laver noget målrettet til dem. Der er nogen der nødt til at vælge mellem varme og mad. 

De stigende elpriser udfordrer mange danskeres privatøkonomi. Hvordan skal den almindelige dansker hjælpes?

Jeg tror ikke, vi kan holde alle skadefri i den her inflationskrise. Vi står bedst ved at sikre, at der gives hjælp til så mange som muligt, og at man bliver omlagt til andre energiformer, hvis man ikke har effektiv energi. Så skal vi frigøre os fra gas fra Putin. Det skal vi understøtte, så borgere omlægges til fjernvarme. Dem, der har færrest penge, skal vi gøre noget mere for. Det behøver ikke kun være folk på overførselsindkomst. Nogle er ramt tredobbelt ved at være enlige, ramt af gaspriser og elpriser på en og samme tid. Det det skal vi også have et blik for.

Hvad er vigtigst for dig i forhold til energipolitik i den kommende folketingsperiode?

Det vigtigste for mig er, at vi får en stabil og grøn energiforsyning, hvor vi bliver uafhængige af Putins gas.

Hvad er dit bedste sparetip?

Mit bedste sparetip er at bruge strømappen.

6

Carsten Sohl, folketingskandidat, Alternativet

Foto: Privatfoto

Hvad er dit vigtigste budskab til vælgerne/forbrugerne?

At de selv skal eje deres elforsyning og være medejere af deres forsyning. Man kan ikke regne med regimer som Rusland eller Saudi Arabien. Vi skal selv eje den energi, vi skal bruge - gerne i fællesskab, så lokalbefolkningen skal være medejere. 

De stigende elpriser udfordrer mange danskeres privatøkonomi. Hvordan skal den almindelige dansker hjælpes?

For det første skal vi have mere folkeoplysning om, hvordan vi sparer. Vi skal sætte fokus på, hvornår vi har de høje spidser. Dem, der har det sværest, og dem, der bor langt ud på landet, skal vi have fokus på og sætte ind med en spareindsats.

Hvad er vigtigst for dig i forhold til energipolitik i den kommende folketingsperiode?

Vi skal have fokus på, at beslutningstagerne tager energibesparelser i højsædet. Der er så meget lys indenfor det offentlige, hvor der kan spares - blandt andet i de mange kommunale bygninger, hvor man ikke er kommet i gang endnu. Så der ligger et kæmpe oplysningsarbejde.

Hvad er dit bedste sparetip?

Jeg tror, at når vi går vinteren i møde, at vi skal ind og kigge på elforbrug. Har man led lys, og har man sænket temperaturen i de rum, vi ikke bruger. Hver gang vi sænker temperaturen, sparer vi fem procent. Der er så meget at gå i gang med.


7

Carsten Kissmeyer, Energiordfører (Venstre)

Foto: Steen Brogaard

Hvad er dit vigtigste budskab til vælgerne/forbrugerne?

Det er i hvert fald de udspil, vi selv kommer med, hvor vi prøver at presse gaspriser ned ved at fjerne gasafgiften og elafgiften. De to ting ser ud til at være fjernet efter valget. Så er det også vigtigt, at forbrugere i gasområder slår sig sammen og laver aftaler med fjernvarmeselskab, hvis der er mulighed for det.

De stigende elpriser udfordrer mange danskeres privatøkonomi. Hvordan skal den almindelige dansker hjælpes?

Man må klart sige, at det i min optik er en god idé, at vi kigger på pris - hvornår er den billig. Det påvirker også samlede pris. Hvis efterspørgsel i “kogespidser” falder, vil vi også se faldende priser. 

Hvad er vigtigst for dig i forhold til energipolitik i den kommende folketingsperiode?

Det er at få sat turbo på den grønne omstilling. De processer, vi har i Danmark, går for langsomt. Fra man får en idé om en solcellepark eller havvindmøllepark, går der nemt op til ni år, før man kan gå i gang med byggeriet. Det skal vi finde en anden opskrift på.

Hvad er dit bedste sparetip?

Det er faktisk det med at være opmærksom på, hvornår prisen er lav og bruge den funktion, som vores vaske- og opvaskemaskiner har med at kunne starte på specifikke tidspunkter. Og så skal vi skrue ned for varmen og køre pænt.

8

Nils Sjøberg, folketingskandidat (Radikale Venstre)

Hvad er dit vigtigste budskab til vælgerne/forbrugerne?

Vi er jo allesammen pressede. Vi står i en helt speciel situation, og det kræver specielle løsninger. En af dem er at vi må sætte momsen ned på fødevarer og energi. Tanken er, at de penge skal betales af de store ekstraudgifter staten får ind ved at fødevarer er steget. Det er nødvendigt, at vi sørger for fremtidssikringen af os selv. Derfor skal vi være uafhængige af russisk el, gas og kul. Derfor skal vi gøre mere ved de vedvarende energikilder.

De stigende elpriser udfordrer mange danskeres privatøkonomi. Hvordan skal den almindelige dansker hjælpes?

De bedste løsninger nu og her er reduktion af momsen på fødevarer og energi. Reduktion af momsen har man for eksempel indført i Spanien, og det er en afhjælpning for almindelige mennesker, der kan ske nu og her. Men vi skal altså også huske, at en af årsagerne til de høje priser er Europas afhængighed af russisk gas, der presser priserne op i almindelighed. Hvis vi vil gøre os forhåbninger om at undgå denne pressede situation i fremtiden, så er den grønne omstilling nødvendig. Både borgere og kommuner skal have lettere ved at installere solceller på deres tage uden urimelig administration og afgifter.

Hvad er vigtigst for dig i forhold til energipolitik i den kommende folketingsperiode?

Det er en omlægning til grøn energi. Fordi vi er afhængige af Rusland. Omlægningen til grøn energi er afgørende for mig. Den grønne omstilling. Det er den vigtigste faktor, der kan være med til at løse rigtig mange af vores problemer. Geopolitisk er det afgørende. 90 procent af vores kul, 40 procent gas og 12 procent af vores biomasse kommer fra Rusland. Vi er så afhængige af russerne, at det gør ondt. Hvis vi ønsker at være uafhængige af Rusland i Europa og Danmark, så er der kun en mulighed: 100 procent vedvarende energi. Men det er selvfølgelig også vigtigt, hvis vi ønsker at løse klimakrisen. Konsekvenserne kan være uoverskuelige, og vi skal handle hurtigt.

Hvad er dit bedste sparetip?

Tag en uldtrøje på og skru ned for varmen i huset.