SF: Ny fond til at rense giftgrunde

SF's Karina Lorentzen vil have oprenset de større giftgrunde i Syd- og Sønderjylland inden 2025. Pengene skal komme fra en særlig oprensningsfond.

Fortidens spøgelser lurer i undergrunden og mange steder i Syd- og Sønderjylland ligger der ubehagelige overraskelser fra en svunden tid, hvor fabrikker og myndigheder ikke var så opmærksomme på at giftige stoffer havnede i naturen. Det gælder fx den tidligere Clip Rens grund i Aabenraa, efterladenskaberne fra Hård-Krom i Kolding og mange andre steder.

Udvalgte giftgrunde i Syd- og Sønderjylland:

Danfoss - Sønderborg Kommune
Regionen har registreret grunden som en stor jordforurening. Det vil koste 40 mio. kr. at oprense grunden, som er forurenet med klorerende opløsningsmidler.

Brdr. Gram - Haderslev Kommune
Regionen har registreret grunden som en stor jordforurening. Det vil koste 24 mio. kr. at oprense grunden, som er forurenet med zink efter fremstilling af maskinvarer.

Hård-Krom - Kolding Kommune
Regionen har registreret grunden som en stor jordforurening. Det vil koste 11 mio. kr. at oprense grunden, som er forurenet med klorerende opløsningsmidler og tungmetaller.

Clip Rens - Aabenraa Kommune
Regionen har registreret grunden som en stor jordforurening. Det vil koste 53 mio. kr. at oprense grunden, som er forurenet med PCE, der er et giftigt stof brugt på renserier.

- Desværre kan vi meget ofte slet ikke gøre noget ved forureningssynderne, fordi mange sager er forældede eller fordi det simpelthen var andre mere slappe regler for forurening tidligere, siger hun til TV SYD og tilføjer:

- Det er vigtigt, at vi får renset grundene op, så vi ikke risikerer at det havner i naturen og fødekæden eller vores grundvand.

For at finansiere oprensningen vil partiet oprette en fond på 185 mio. kr. Dette beløb skal komme fra skatteindtægterne fra det forventede salg af "Cheminova-grunden".

Med fonden skal regionerne kunne få godtgjort halvdelen af udgiften til oprensning, mens de kan låne sig til den resterende halvdel. Samtidig skal der laves en oprensningsplan, der fremskynder oprensningerne så alle grunde er oprenset i 2025.

Det vurderes, at det vil koste i alt 3,7 milliarder kroner, at oprense de 130 største jordforureninger i Danmark.

Regionernes årlige budget til området er på 400 millioner kroner.

Af de mere end 30.000 giftgrunde ligger 534 i de værdifulde EU-Natura 2000-områder, ifølge en opgørelse fra regionerne og DR.

Derudover er der ifølge regionernes foreløbige opgørelser hundredvis uden for Natura 2000, hvorfra der siver store mængder ud i vandmiljøet.

Læs artikel i Politiken om emnet