TV der bevæger dig

Sygehuse overser voldsramte børn

Overlæge på OUH erkender, at lægerne på sygehusene alt for ofte overser voldsramte og mishandlede børn.

02:51

1 af 2

Den såkaldte Tobias-sag, hvor en 15 måneder gammel dreng blev mishandlet til døde formentlig af sin stedfar har sat fokus på problemet: Hvordan afslører myndighederne hurtigere den slags sager i fremtiden?
Ofte har børnene faktisk været på sygehuset i den periode, hvor volden eller mishandlingen har fundet sted. Men uden at det er blevet opdaget.

Opdager for få

Således opdager personalet på sygehusene kun ét tilfælde ud af 833. Det skal ses i forhold til et helt andet tal. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet 2010 viser nemlig, at 1 ud af hver 18. barn (0-16 år) bliver udsat for vold i hjemmet. Typisk begået af far, mor eller en sted- far eller -mor.

Større skepsis

Overlæge Karin Lassen: - Foruroligende at vi opdager så få voldsramte børn.

Karin Lassen, der er specialeansvarlig overlæge på Odense Universitets Hospital (OUH) kalder det "foruroligende", at personalet på sygehusene ikke opdager flere af de voldsramte børn.

- Vi skal nok ændre vores kultur og modtage børn med en større grad af sund skepsis overfor, hvad der kan være sket med barnet, siger hun.

Ikke grundige nok

Hun erkender, at lægerne ofte ikke er grundige nok, når de undersøger børnene. For eksempel ved at indføre en regel om at tage tøjet af børnene for at undersøge hele deres krop for mærker, ridser og andre spor efter vold.
En anden grund er mere enkel: Ofte kommer forældrene ikke på sygehuset med deres barn. Enten fordi de frygter at blive afsløret som voldelig forælder eller på grund af dårlig samvttighed over, at en kæreste har begået volden.

Snarlig dom

I Tobias-sagen var der faktisk en læge på Vejle Sygehus, der forsøgte at råbe advare de sociale myndigheder i Kolding kommune om en mulig familietragedie. Men forgæves.
Der falder dom i sagen i retten i Sønderborg midt i denne måned. Både moderen og stedfaderen er tiltalte.