Fanøs drikkevand skal renses af midlertidigt anlæg

Fanø Vand A/S installerer et midlertidigt kulfilteranlæg, der er i drift inden for en måned. Det kan dog ikke fjerne PFAS-forureningen helt.

I starten af juli blev der fundet forhøjede mængder af PFAS i drikkevandet på Fanø. Nu er der nyt i sagen, for et kulfilteranlæg skal fra slutningen af måneden rense drikkevandet for de giftige fluorstoffer. 

Det er dog kun en midlertidig løsning. Kulfilteranlægget fjerner nemlig kun omkring 40 procent af PFAS-indholdet, hvilket ikke helt er nok til at opfylde kravene til vandkvaliteten. I slutningen året skal et permanent ionbytteranlæg derfor stå klart.

De forhøjede PFAS-værdier på blandt andet Fanø kommer i kølevandet af, at grænseværdien for giftstofferne blev sænket fra 100 til to nanogram tilbage i januar.  

Fakta om rensningsmetoderne

Hvad er et aktivt kulfilter?

  • Det fjerner PFAS-stofferne ved at "klistre sig fast" på kulpartiklerne
  • Udfordringen er, at kulfilterne ikke kan bruges længe, før de skal skiftes
  • Der findes forskellige kulfiltre - kornstørrelsen og oprindelsen af kullet giver derfor filteret forskellige egenskaber


Hvad er et ionbytteranlæg?

  • Test har vist, at ionbytning er den mest effektive metode til at fjerne PFAS
  • Der bruges samme teknik, som når man blødgør drikkevandet, hvor kalken i vandet fjernes
  • Det er dog en dyr løsning på grund af kemikalierne

Det midlertidige anlæg bliver etableret af hensyn til forbrugersikkerheden og er også en ekstraomkostning, skriver Fanø Kommune på deres hjemmeside. 

- Styrelsen for Patientsikkerhed har ønsket, at vi så hurtigt som muligt fik etableret et kulfilteranlæg, fortæller Kaj Svarrer, der er formand for Fanø Vand A/S.

Ifølge formanden arbejder vandværket under pres, da det først i sidste uge blev besluttet af Esbjerg Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed, at et kulfilteranlæg skulle i brug.  

- Vores leverandører er i fuld gang med at samle de dele, der skal til. Vi bliver også nødt til at bygge lidt om eller omarrangere på vandværket, fortsætter Kaj Svarrer.

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere meddelt, at drikkevandet på Fanø må drikkes i en begrænset periode.

Men hvad er en begrænset periode?

- Den vurdering er lavet ud fra en PFAS-forurening mellem tre til fire nanogram, som vi kendte til på det tidspunkt. Jeg går ud fra, at når drikkevandet bliver renset med kulfilter, så accepterer Styrelsen for Patientsikkerhed det som en midlertidig løsning, siger Kaj Svarrer.

Fanø Vand A/S forventer, at ionbyttersanlægget, der er en permanent løsning, står klart inden årets udgang. Forsøg har vist, at sådan et anlæg kan fjerne PFAS og sikre drikkevandets kvalitet.