TV der bevæger dig

De varslede konflikter udsættes i to uger

Regionernes patienter kan blive behandlet efter planen. Der kan tidligst blive strejke den 22. april.

Der bliver ikke strejke lige efter påske. I stedet har parterne fået to uger mere til at forhandle løn og arbejdsvilkår for de offentligt ansatte.

Regionernes forhandler, Anders Kühnau (S), glæder sig over, at der ikke kommer strejke og lockout lige efter påske. Foto: Lone Bergholdt Hald, Tv Midtvest

1 af 2

Forligsmand Mette Christensen har onsdag udsat de varslede konflikter på det offentlige arbejdsmarked. Det oplyser Forligsinstitutionen i en pressemeddelelse.

- Som forligsmand bestemmer jeg hermed, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i to uger, skriver Mette Christensen.

Dermed kan der tidligst udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april.

Patienter bliver behandlet 

Det giver ekstra tid, og den tid skal bruges til at få forhandlet en løsning på plads. 

Anders Kühnau (S), formand for regionernes lønnings- og takstnævn.  

Beslutningen om udsættelse hilses velkommen i regionerne, som indtil videre slipper for konflikt på sine sygehuse. Regionerne ønsker en forhandlingsløsning, siger Anders Kühnau (S) fra Horsens, som er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  

-Jeg er meget tilfreds med forligsinstitutionens beslutning om at udskyde konflikten. Det giver ekstra tid, og den tid skal bruges til at få forhandlet en løsning på plads. Der er kommet lidt ro på, og det er godt, siger Anders Kühnau.

Udsættelsen betyder, at de mange patienter som er indkaldt til undersøgelser og behandlinger efter påske kan ånde lettet op. Med en konflikt ville en række ikke-akutte aktiviteter blive udsat.