Bustur gav svar på afgørende spørgsmål om vindmøller

Det er slet ikke så slemt at være nabo til en vindmølle. Eller er det? I Sønderborg Kommune står en håndfuld borgere til at få giganter i baghaven, og en bustur har givet svar på en masse spørgsmål.

Hvordan er det at være nabo til et 150 meter højt ståltårn med store, susende vinger? Det spørgsmål har ligget en håndfuld borgere i Sønderborg Kommune på sinde, efter at kommunen kort før sommerferien løftede sløret for 14 potentielle placeringer af nye solcelle- og vindmølleanlæg.

Tidligere på måneden fik de undrende borgere så mulighed for at få svar og opleve livet med vindmøller i baghaven helt tæt på. ProjectZero inviterede nemlig på ekskursion til Sæd, hvor de 150 meter høje Vindtved-møller er placeret.

- Formålet med turen var, at deltagerne kunne opleve vindmøllerne og tale med de lokale, der har været gennem samme projekt, for at få mere viden og inspiration. De mødte både naboer og Lokalrådet i Sæd-Ubjerg, der fortalte om fordele, ulemper og overvejelser ved at få vindmøller tæt på, fortæller Malene Lemann, der er kommunikationschef i ProjectZero.

Med busturen håber ProjectZero at afmystificere vindmøllerne for borgerne.
Med busturen håber ProjectZero at afmystificere vindmøllerne for borgerne.
Foto: Privatfoto

Plads til alle holdninger

Bussen blev fyldt med intet mindre end 38 nysgerrige sjæle, og så tog de ellers afsted.

- Jeg har indtryk af, at det gik rigtig godt. Vi havde både modstandere, fortalere og neutrale med. Jeg synes, der var en god snak og debat om, hvad opstillingen af vindmøller betyder for folk, understreger Malene Lemann og fortsætter:

- Mange fik mere viden koblet på. Dels omkring selve vindmøllerne og dels hvordan man kan bruge sin indflydelse som borger og lokalråd. Det er vigtigt for os, at borgerne bliver klar over, hvordan de får en stemme og en rolle i dialogen omkring vindmøller. Uanset om de er for eller imod. 

Hvad er ProjectZero?

ProjectZero er Sønderborgs vision om, gennem omstilling af energisystemet, at reducere områdets CO2-udledning til NUL i 2029 og samtidig skabe nye kompetencer og grønne jobs. Udgangspunktet er knap 700.000 ton CO2-udledning i 2007, svarende til ca. 9,2 ton CO2 per indbygger.

Gennem læring, holdningsbearbejdning, byudvikling, energirenovering af boliger og erhvervsudvikling sætter Sønderborg-området fokus på effektiv energianvendelse og vedvarende energiforsyning baseret på områdets egne ressourcer. Effektivisering af energianvendelsen knytter sig til bl.a. bygninger, belysning, apparater/procesudstyr, transport m.v. De vedvarende energikilder omfatter vind, sol, biomasse, geotermi, jordvarme etc. høstet i Sønderborg-området. Løsningerne skal være smarte, bygge på borgerinddragelse, data/styring og bakke op om effektiv ressourceanvendelse.

Kilde: projectzero.dk

Nok ikke sidste gang

De 14 nye placeringer af både solcelle- og vindmølleanlæggene er et led i regeringens aftale om en firdobling af vedvarende energi på land i 2030, og udpegningerne er en del af den lokalplan, der er i øjeblikket er i høring.

- Vi synes, at busturen var en meget god og konkret måde at gøre det på. Og det kunne da være en af de måder, man kunne bringe ind igen, når der for eksempel skal tages stilling til konkrete lokalplaner i forbindelse med vindmølle- og solcelleanlæg, forklarer Malene Lemann.

De seks Vindtved-møller er 150 meter høje og har en rotordiameter på 126 meter.
De seks Vindtved-møller er 150 meter høje og har en rotordiameter på 126 meter.
Foto: Privatfoto

Christine Andresen Brøndahl fra Tovrup ved Augustenborg er modstander af vindmøllerne:

Hvordan gik turen?

- Det var en god tur. Bestemt. Det var hyggeligt, og alle kunne snakke sammen. Jeg kunne godt have ønsket, at flere fra området, hvor jeg bor, havde deltaget. 

Hvad havde du forventet?

- Jeg havde håber på, at der ville været lidt mere vind, så man kunne have hørt, hvordan de lyder i blæsevejr. Men det kunne vi ikke, da der var næsten vindstille. Det var ærgerligt, synes jeg.

Har din holdning ændret sig?

- Nej. Jeg synes stadig ikke, det giver ikke nogen mening at placere dem, hvor de er sat til at være på Als. Der, hvor de vil placere dem, er et naturskønt område, og det ødelægger naturen. 

- Det drejer sig om mange penge, og jeg får følelsen af, at pengene bestemmer mere end miljø. Det kan jeg ikke lide.

Hvad gør du, hvis de opfører vindmøller nær din bolig?

- Det bliver ikke helt tæt på mig. der vil være cirka 2,5 kilometer mellem os og vindmøllerne. Jeg kan ikke gøre andet end at protestere. 

Kaj Smedemark fra Valmose er fortaler for vindmøllerne:

Hvordan gik turen?

- Jeg synes, det var en fin tur. Det var et godt initiativ af ProjectZero. Vi mødte nogle af de lokale, der er påvirket af møllerne.

Er du bekymret for at få møller som naboer?

- Nej, det er jeg sådan set ikke. Den bekymring, man kan have om støj og vind, eksisterer ikke. Det fleste opdager det ikke, når det står på.

- Vi fik et meget positivt indtryk af møllerne i landskabet, de generer ikke nogen. I Sæd var de glade for møllerne. Og frygten, for for at huspriserne falder, er der heller ikke. De er jo i forvejen lave i udkantsområder.

Har din holdning ændret sig?

- Nej. De vil ikke genere mig. Det er nødvendigt for den grønne omstilling. Vi skal have dem op på land.

Hvad gør du, hvis de opfører vindmøller nær din bolig?

- Lad os håbe, at der kommer mere skub i det nu.