Hans søn blev klemt ihjel – nu kommer sagen op på Christiansborg

Dødsulykke på Danish Crown er endnu ikke fuldt opklaret. Tragedien kan føre til ændret lovgivning.

Tirsdag den 13. juni begyndte stille og roligt hjemme hos Hans Erik Meyer i Løjt Kirkeby. Men pludselig blev det hele vendt på hovedet.

- Jeg skulle til at tage bad, da min kone råbte, at jeg skulle komme straks. Der stod to politimænd udenfor, og de fortalte, at Michal var kommet til skade på slagteriet. Han var blevet fløjet til Odense Universitetshospital, og så vidste jeg, at det var meget alvorligt, fortæller Hans Erik Meyer.

Han er far til den 44-årige Michal Meyer, som den morgen var på arbejde hos Danish Crown i Blans. Her kom Michal Meyer i klemme i en maskine, som vasker kasser med kødaffald af. Et 425 kilo tungt låg var pludselig sænket ned over ham, så han mistede al ilt til hjernen. Tre dage senere blev der slukket for respiratoren i Odense.

Hvem trykkede på knappen?

Midt i sorgen har Hans Erik Meyer fået aktindsigt hos Arbejdstilsynet, der opremser en række fejl:

Arbejdstilsynet skriver, at ”der var risiko for, at låget, for eksempel på grund af en elektrisk fejl, kunne begynde at sænke sig, fordi det stod med spænding på”.

Der var ingen hovedafbryder på kassevaskeren. Så for at få det tunge låg til at køre ned skulle der trykkes på en knap på et betjeningspanel cirka 20-25 meter fra maskinen. Man står med ryggen til, så det ifølge Arbejdstilsynet svært at overskue, ”om der måtte befinde sig en person i farlig nærhed” af maskinen.

quote

Det skal opklares, hvem som trykkede på knappen

Hans Erik Meyer, far til den afdøde Danish Crown-medarbejder

- Til politirapporten har en ansat oplyst, at maskinen ikke kan gå i gang af sig selv. Så det skal opklares, hvem som trykkede på knappen. Jeg er ikke ude på at få hævn over en medarbejder, som har fejlet, men der ikke må være et system, der gør det muligt at begå sådan en fejl. Michals børn har mistet deres far, og ingen andre skal opleve, at deres far ikke kommer hjem fra arbejde, siger Hans Erik Meyer.

Mere kontrol

Hans Erik Meyer har skrevet til Folketingets beskæftigelsesudvalg, hvor formanden Bjarne Laustsen tager sagen op.

- Denne type maskiner står jo på mange andre arbejdspladser. Så jeg foreslår, at når der sker dødsulykker ved en maskine, så skal lignende maskiner i andre virksomheder også tjekkes, siger Bjarne Laustsen.

Det var denne maskine, som 44-årige Michal Meyer kom i klemme i.
Det var denne maskine, som 44-årige Michal Meyer kom i klemme i.
Foto: Arbejdstilsynet

Måske kunne et hyppigere tilsyn have forhindret tragedien. Efter ulykken konkluderede Arbejdstilsynet, at der var ”betydelig fare” ved at bruge kassevaskeren, da der var ”risiko for at komme i klemme mellem låg og maskinens faste dele i tilfælde af utilsigtet igangsætning”.

Dermed var der ”en risiko for, at ansatte kunne pådrage sig alvorlig personskade, for eksempel i form af klemning og brud eller afgå ved døden, hvilket understøttes af den indtrufne ulykke”.

quote

Det er muligt, at vi skal et spadestik dybere, eventuelt med en politiundersøgelse

Bjarne Laustsen (S), formand for Folketingets beskæftigelsesudvalg

- Men Arbejdstilsynet har tilsyneladende ikke fundet ud af den præcise årsag til ulykken. Derfor er det muligt, at vi skal et spadestik dybere, eventuelt med en politiundersøgelse, siger Bjarne Laustsen.

Sjælden ulykke

Danish Crowns pressechef Jens Hansen siger, at koncernen har sat gang i en række tiltag efter dødsfaldet.

quote

Det har ramt arbejdspladsen som et chok

Jens Hansen, pressechef i Danish Crown

- Det er heldigvis meget sjældent, at vi har ulykker af den karakter, og det har ramt arbejdspladsen som et chok. Vi har haft vores sikkerhedsfolk på alle vores 36 fabrikker til at gennemgå, om der kunne ske noget lignende med andre maskiner i produktionen. Så i nogle tilfælde har vi sikret maskinerne yderligere eller ændre nogle procedurer, siger Jens Hansen.

Bør der være flere tilsyn? Så havde man måske tidligere rettet fejl og mangler på kassevaskeren.

- Det er jo myndighederne, som tager sig af efterforskningen. Udover Arbejdstilsynet har Danish Crown en ekstern auditør, der går igennem vores fabrikker. Så vi føler egentlig, at vi gør meget. Men man kan jo sige, at man ikke kan gøre for meget, når det handler om sikkerhed, siger Jens Hansen.

Slagteriet fik kassevaskeren i 2008 og har siden lavet flere indgreb i maskinen. Blandt andet har man i 2012 fjernet afbryderknappen fra maskinens panel.

Samarbejde med producenten

Kassevaskeren er produceret af Semi Staal A/S i Helsingør. Intet tyder på, at der var fejl på maskinen, da den blev leveret. Semi Staal oplyser, at virksomheden ved leveringen uddannede Danish Crowns personale i at betjene og vedligeholde maskinen. 

- Vi er dybt berørte af ulykken. Vores maskiner er designet til at have den højest mulige sikkerhed for dem, som bruger maskinerne. Vi har været hos Danish Crown i Blans, hvor vi sammen har sikret, at der ikke kan ske lignende hændelser, siger Nicolai Meyendorff, som er medejer af Semi Staal. 

quote

Efter den tragiske ulykke har vi kontaktet øvrige kunder med lignende maskiner

Nicolai Meyendorff, ejer af Semi Staal A/S

Har der været andre ulykker med denne type maskine?

- Af kassevaskere af typen med hævelåg, som den hos Danish Crown, har der, så vidt vi ved, ikke været andre ulykker. Efter ulykken har vi kontaktet andre kunder med lignende maskiner og tilbudt at gennemgå maskinerne sammen med dem. Desuden vil vi samarbejde med de myndigheder, som undersøger sagen, siger Nicolai Meyendorff.