Museer slipper for at betale million-lån tilbage

Historiecenter Dybbøl Banke er blandt omkring 30 museer og formidlingssteder, der nu slipper for at betale million-lån tilbage til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det er efter et længere forløb lykkedes at finde en løsning for bl.a. en række handicap- og kulturinstitutioner, som har lån i Arbejdsmarkedets Feriefond.

Hver tredje låntager får afskrevet lånet fuldt ud. Resten får afskrevet deres lån med henholdsvis 90 og 80 procent.

Historiecenter Dybbøl Banke stod til at skulle betale 7,6 millioner kroner tilbage i 2029 - og kan nu se frem til at slippe væsentligt lettere.

- Det havde været fuldstændigt umuligt at finde et så stort beløb i vores økonomi, siger centerleder Bjørn Østergaard til TV SYD.

Kulturministeriet og Beskæftigelsesministeriet har mandag eftermiddag offentliggjort, at der er fundet en løsning på de store tilbagebetalingskrav. 

Handicap- og kulturinstitutioner, der med den nye model fortsat har en restgæld efter afskrivning, har to valgmuligheder. Enten kan man betale restgælden fuldt ud, eller også kan man vælge at overgå til et nyt lån over 25 år med 2 procent i rente.

Kulturministeren og beskæftigelsesministeren vil nu sammen med Kammeradvokaten og repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet informere om den endelige løsningsmodel og betydning for de konkrete lån.

Fra midten af 1990’erne til 2012 gav Arbejdsmarkedets Feriefond 900 millioner kroner til en lang række museer og oplevelsesinstitutioner. 

Pengene blev ydet som langfristede lån, men blev opfattet som donationer – og i flere årtier har forståelsen været, at lånene ville blive forlænget eller måske endda eftergivet, når de udløb.

Den eneste grund til at de blev givet som lån og ikke direkte støtte var, at fonden på den måde havde sikkerhed for, at pengene gik til det rigtige formål.

Vadehavscentret og Ribe Vikingecenter har tilsammen opnået 18,6 millioner kroner fra feriefonden - men her er det formelt Esbjerg Kommune, der står som låntager.

Haderslev Bymuseum har haft et lån på 0,6 millioner kroner til indfrielse i 2028.