TV der bevæger dig

Tro-løse kyllinger fra Gråsten

Gunder Jensen fra Gråsten Fjerkræ har fået Fødevarestyrelsens tilladelse til at mærke sine kyllinger med, at de ikke er halal-slagtet.

02:21

Gunder Jensen i aktion i dag på slagteriet i Kværs.

1 af 2

I ugevis er kylling-producenten i Kværs blev bestormet med henvendelser fra kunder, der vil vide, om hans kyllinger er halal-slagtet efter islamiske traditioner. Nu kan man da håbe, at telefon-stormen aftager, siger Gunder Jensen, for nu kan han uden problemer sætte en mærkat på sine varer med den oplysning, at kyllingerne ikke er halal-slagtet.

Ingen forskel

I dag kunne Gunder Jensen vise tilladelsen frem. Den er kommet fra Fødevarestyrelsen. I brevet står, at kødets egenskaber ikke ændrer sig, uanset om det er halal-slagtet eller ej.

Gunder Jensen søgte oprindelig om at bruge en mærket, hvor der stor "Halal Free", men det vil Fødevarestyrelsden ikke være med til, fordi betegnelsen "Halal Free" vil indikere, at kødet er fri for en egenskab, som halal-slagtet kød siges at have, og derfor er sådan en betegnelse vildledende.

Derimod kan en mærkning med "Ikke Halal slagtet" henføres til slagte-metoden og selve ordlyden betragtes derfor ikke som vildledende.

Det er ikke til at se det!

Umiddelbart kan man ikke se på et stykke slagtet kylling, om det er Halal-slagtet eller ej. Man kan heller ikke se, om det er kosher - og det vil sige slagtet efter jødiske traditioner. Der er heller ikke nogen forskel på smagen.

Faktisk er det umuligt at se på en slagtet kylling, om der er mumlet en bøn over den af en islamisk imam, en jødisk rabbiner eller en kristen præst. Den ser blot ud, som en slagtet kylling nu gør, og som den også så ud, før medierne begyndte at give spalteplads og sendetid til ordkløveriet om slagtning efter religiøse forskrifter.

Slagtet uden bøn

På Gråsten Fjerkræs hjemmeside står der, at Gråsten Fjerkræ ikke slagter Halal. Gråsten Fjerkræ fremhæver, at alle dyr er slagtet uden bøn.

Slagtemetoden er, at dyrene bedøves (jfr. lov om slagtekyllinger), de strubeskæres (afblødning), de skoldes, de plukkes. renses, køles og pakkes. Hele processen er underlagt veterinær kontrol, og Gråsten Fjerkræ har ingen aftale med Islamisk Kulturcenter, og har ingen Imam ansat.

TV Syd besøgte i dag Gråsten Fjerkræ og slagterforretningen Gerner og Vindeløv i Kolding, som gør særligt opmærksom på, at kødet ikke kommer fra rituelt slagtede dyr. På Facebook har det ført til, at slagterforretningen har fået flere hundrede positive henvendelser.