Klimaordfører forventer indfasningen af CO2-afgift fra 1. januar 2025

Klimaordføreren Henrik Frandsen fra Moderaterne har en klar forventning om at CO2-afgiften træder i kraft fra 1. januar 2025.

Med en CO2-aftale lige om hjørnet, har Henrik Frandsen (M) en klar forventning om at de første tiltag af aftalen indfases allerede fra 2025.

- Det kan være at nogle af tiltagene først er færdig indfaset i 2030, det kan vi ikke vide, men det betyder at landmændene ved præcis, hvad de har at arbejde efter, og det er jo det Henrik Jessen, som er talsmand for Landmændene, har efterspurgt, siger Henrik Frandsen (M).

Den grønne trepartsaftale, som består af regeringen, Landbrug & fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening, forventes afleveret en gang i juni. 

Alle parterne skal komme med et bud på, hvordan man omstiller landbruget til at blive mere bæredygtigt - de skal blandt andet komme med et bud på, hvordan en CO2-afgift på landbruget kan strikkes sammen. 

- Det er klart, at når man laver så stor en omvæltning af landbruget, så har det nogle konsekvenser, fortæller Henrik Frandsen. 

Det mest omfattende bud på, hvordan en CO2-afgift kunne se ud, vil betyde en konkurs risiko for hver sjette fuldtidslandbrug.

- Men det er jo tanken at de penge CO2-afgiften giver, skal føres tilbage til landbruget og være med til at sikre omstillingen af landbruget. Vi vil gøre hvad vi kan fra Moderaternes side, og det tænker jeg også fra regeringen side, for at sikre, at landbruget kommer sig helt og godt igennem, siger Henrik Frandsen.