Robotter hjælper elever med at snyde

Moderne teknologi kan være fristende at bruge som hjælp til opgaver og eksamen, og lige nu forsøger skolerne at finde balancen mellem fornuftig brug og snyd.

Du kan spørge den om alt, og har du internet, kan du have den med dig over det hele. ChatGPT er blevet manges nye, gode ven, og på flere skoler oplever lærerne, at robotten med den kunstige intelligens bliver brugt til at snyde med.

- Vi har oplevet snyd med ChatGPT, og jeg tror, eleverne bruger det i stor stil, fortæller Thomas Dalgaard, der er rektor på HHX på Campus Vejle, og også på flere andre gymnasier og folkeskoler lader eleverne sig friste af chatbottens hjælp.

quote

Hvis vi har mistanke om snyd, spørger vi eleverne, om de kan fortælle, hvad nogle af de meget fine akademiske ord, de har brugt, betyder

Thomas Dalgaard, rektor HHX, Campus Vejle

- Vi havde fire elever til terminsprøverne i år, der brugte ChatGPT, men dem tog vi en snak med og talte også med deres forældre. Jeg tror mere, det var uvidenhed fra deres side, at de brugte det, end at det var bevidst snyd, lyder det fra Henrik Fenger Lynggaard, skoleleder på Vejle Midtbyskole.


Risikerer bortvisning

ChatGPT kalder sig selv en sprogmodel, som er designet til at besvare en bred vifte af spørgsmål. Dens svar baserer sig på store mængder tekst, og den er forbudt at bruge i eksamener og ved afleveringer.

TV SYD har talt med en række gymnasier og folkeskoler, og flere af dem er i gang med at uddanne lærerne i, hvad chatbotten kan, så de er klædt på til at undervise eleverne i at bruge den. For selv om den kan bruges uhensigtsmæssigt, er den også et hjælpemiddel.

- Eleverne bruger det, og det er vi nødt til at anerkende. Det bliver en del af deres hverdag fremover, og hvis ikke vi viser, hvordan man bruger det korrekt, så stiller vi dem dårligt, forklarer Simon Maarupgaard Christiansen, der underviser i dansk, mediefag og informatik på Rosborg Gymnasium i Vejle.

Det fortæller skolerne:

Gymnasier:

 • Vi har haft nogle, der har skrevet opgaver, hvor de har brugt ChatGPT. Man kan ofte se det på ordstillingen, og lærerne er så drevne i at genkende, hvad eleverne normalt afleverer, at de kan se, hvis niveauet pludselig ændrer sig. Eleverne har været gode til at lægge sig fladt ned og erkende, at det nok ikke er dem selv, der har skrevet det. Nogle af dem har fået en advarsel og løftet pegefinger om, at det ikke skal gentage sig.

  Jesper Bitsch Bierbaum, uddannelseschef på EUD & EUX Business i Sønderborg


 • Vi har haft oplevelser med elever, der snyder med ChatGPT. De ved, hvad det er, og mange bruger det også fornuftigt. Andre bruger det som snyd og afleverer opgaver, der er skrevet af chatbotten. Dem, der gør det, er de samme, som også snød før, så der er ikke kommet nye snydere. 

  Mette Andersen, rektor, International Business College, Aabenraa


 • Vi har oplevet elever bruge det i afleveringer. Vi prøver at forklare dem, at det er nemt for os at opdage. Vi prøver også at lære eleverne, at chatbotten laver fejl, så man kan ikke bare bruge den ukritisk.

  Ole Dalsgaard, uddannelsesleder, Det Blå Gymnasium, Tønder


 • Vi har oplevet snyd med ChatGPT, og jeg tror, eleverne bruger det i stor stil. Hvis vi har mistanke om snyd, spørger vi eleverne, om de kan fortælle, hvad nogle af de meget fine akademiske ord, de har brugt, betyder. Nogle er krøbet til korset med det samme og har indrømmet, at de har brugt ChatGPT. Andre påstår hårdnakket, at det har de ikke, og så spørger vi ind til flere ord, som de så heller ikke kan svare på.

  Thomas Dalgaard, rektor på HHX på Campus Vejle


 • Vi har oplevet snyd med ChatGPT ved afleveringer. Der var gloser, som var langt ud over, hvad læreren nærmest kendte, der var manglende stavefejl, og så var der refleksioner og svar udenfor opgavefeltet. I de tilfælde, hvor vi har italesat det overfor eleverne, kunne de ikke løbe fra det. Jeg skal ikke kunne sige, at der er nogle, der har snydt, uden at vi har opdaget det. Vores undervisere afgør, om opgaven skal skrives om. Man kan få en advarsel for snyd, og anden gang, man får en advarsel, er det nok til en bortvisning.

  Joern Radzio, konstitueret rektor, Business College Syd, Det Blå Gymnasium


 • ChatGPT kan være sværere at opdage end anden snyd. Vi har haft et tilfælde, hvor eleven indrømmede det. Det var en engelsklærer, der opdagede det, og det bliver betragtet som snyd, og så får man en mundtlig advarsel af læreren.

  Gitte Vest Barkholt, rektor, Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole


Folkeskoler:

 • Vi oplever ikke noget vildt omfang. Vi har en enkelt, som vi er lidt i tvivl om kan have snydt til eksamen, og det skal vi finde ud af, om vi skal have undersøgt nærmere, men ellers har vi ikke oplevet noget. Det kan da godt være, at når der kommer karakterer til eksamen, og der er en, der pludselig springer fra fire til 12, at så kigger vi nærmere på det, men vi har ikke oplevet noget endnu. Vi oplever indimellem, at eleverne har brugt ChatGPT, når de afleverer opgaver, men det er et meget lavt antal, og så tager læreren en snak med dem.

  Michael Jacobsen, skoleleder, Dybbølskolen, Sønderborg


 • Jeg har spurgt mine tre skolers pædagogiske ledere omkring deres oplevelser, og om der har været tilfælde af snyd. De fortæller, at de har oplyst eleverne om, at det er snyd, hvis man benytter sig af ChatGPT. Vi har heldigvis ikke haft nogle tilfælde med snyd på mine skoler.

  Daniel Lønskov Hald, skoleleder, Cosmosskolen, Esbjerg


 • Vi havde fire elever til terminsprøverne i år, der brugte ChatGPT, men dem tog vi en snak med og talte også med deres forældre. Jeg tror mere, det var uvidenhed fra deres side, at de brugte det, end at det var bevidst snyd. Jeg synes, man fra ministeriets side bør se på, hvordan vi kan bruge det som et læringsredskab. Til for eksempel børn med indlæringsvanskeligheder eller tosprogede børn kan det være et godt hjælpemiddel.

  Henrik Fenger Lynggaard, skoleleder på Vejle Midtbyskole


 • Det er ikke helt så aktuelt for os, idet vi ikke har de store elever, der laver opgaver.

  Michael Torp, skoleleder, Ahlmann-Skolen, Sønderborg

Lige nu er det op til den enkelte skole at vurdere, om der er snydt med en opgave ved for eksempel at bruge ChatGPT. Selv om chatbotten er forholdsvis ny herhjemme, har lærerne fundet måder at gennemskue snyd på.

- Man kan ofte se det på ordstillingen, og lærerne er så drevne i at genkende, hvad eleverne normalt afleverer, at de kan se, hvis niveauet pludselig ændrer sig, fortæller Jesper Bitsch Bierbaum, uddannelseschef på EUD & EUX Business i Sønderborg.

- Hvis vi har mistanke om snyd, spørger vi eleverne, om de kan fortælle, hvad nogle af de meget fine akademiske ord, de har brugt, betyder. Nogle er krøbet til korset med det samme og har indrømmet, at de har brugt ChatGPT. Andre påstår hårdnakket, at det har de ikke, og så spørger vi ind til flere ord, som de så heller ikke kan svare på, siger Thomas Dalgaard.

I første omgang får man en skriftlig advarsel på hans gymnasium, men hvis man to gange bliver taget i at snyde, kan det betyde bortvisning.