Sådan er reglerne for rydning, når sneen falder

Så er den gal igen, sneen er tilbage. Det er en vinter, som den bør være, hvid. Og så står grundejere, viceværter og mange andre med en stor opgave, der skal ryddes sne.

Årets første sne er noget særligt. 

Lyset fra gadelampen eller månen får et forstærket og spøgelsesagtigt skær. Et fortryllet mørke.

Søndag faldt sneen. Men sne er også lig med arbejde - medmindre man bor til leje.
Snevejr i Jelling.
Foto: Aske Visser Ottosen

Ud i den kolde sne med 100.000'er af grundejere, viceværter, virksomheder og andre vejbestyrere, som det hedder i lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, som den så smukt hedder, loven, der tvinger mange af os ud i sneen for at rydde den væk.

Snerydning
Fortove skal ryddes i to meters bredde.
Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

For der er regler for, hvordan man skal håndtere sneen på ens grund. 

Herunder følger nogle generelle regler, som vi har fået lov til at låne af snevagten.dk, der er et privat firma, der rydder sne i hele landet.

Private ejendomme

Fortovet skal holdes ryddet mellem klokken 07 og 22 på hverdage, i weekenden dog først fra klokken 08. Hvis nu sneen kommer klokken 11, og man er på arbejde, er det ikke værre, end at man kan vente med at rydde, til man kommer hjem fra arbejde.

Man skal rydde fortovet i hele sin bredde – eller mindst to meter. Hvis det er muligt, skal man samle sneen i en vold på fortovet langs rendestenen og/eller på kørebanen langs rendestenen. Du må ikke smide sneen på cykelstien og spærre for den – det samme gælder brandhaner. Og hvis det er glat, skal der strøs med sand eller salt.

Snerydning foran hus på fortov
Gangen op til huset og foran carporten skal også ryddes.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Indgange, trapper og havegange skal ryddes på samme facon.

Hvis man bor på en privat vej, så skal man også rydde halvdelen af vejen, og det er nok mest praktisk at rydde den halvdel, der ligger på ens side af vejen.

Andelsboliger

Her gælder de samme regler som for private ejendomme. Dog skal man selv rydde vejene, hvis det er en privat vej, man bor på. 

Hvis det er en offentlig vej, rydder kommunen vejen i prioriteret rækkefølge. Se om din vej er privat eller offentlig her.

Virksomheder 

Som udgangspunkt gælder det, at alle udendørs gangarealer på din grund, samt adgang til grunden inden for ti meter fra for ejendommens skel, skal sneryddes og saltes. 

Det gælder blandt andet indgange, indkørsler, fortove, trapper, gangarealer og så videre. Husk, at fortove skal være ryddet, så der er passage på mindst halvanden meter. Der skal være ryddet for sne fra første medarbejder møder ind, eller fra første kunde kommer på besøg, og til sidste medarbejder smutter.

Husk at strø efter med salt eller grus/sand.
Husk at strø efter med salt eller grus/sand.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

På samme måde skal restauranter, der har gæster efter klokken 22, rydde sne, og børnehaver, hvor man kan aflevere ungerne inden klokken syv, skal også rydde før det reglementerede tidspunkt.

Lejeboliger

Hvis man bor til leje, er det ens boligselskab, der er vejbestyrere, så der kan man blive siddende inde og kigge på sneen, hvis man da ikke skal på arbejde. Snevagten.dk nævner også muligheden af, at man som lejer kan påtage sig at rydde sne, hvis man af en eller anden grund skulle være således disponeret, men det er stadig udlejeren, der har ansvaret for, at der bliver ryddet.

Ansvaret

Og der er et ansvar. Hvis en uskyldig forbipasserende falder på et fortov eller lignende, så kan man være erstatningspligtig. 

Du kan læse mere om snerydning og reglerne omkring det her og her.

Kilde: Snevagten.dk