Efter dødsfald: Vagtlæger skal være udhvilede

En 36-årig kvinde døde efter at have modtaget vejledning fra en vagtlæge, som havde haft 38 vagter på 60 dage ved siden af sit almindelige arbejde.

Vagtlæger skal være udhvilede, når de møder på jobbet.

Det er Region Syddanmark og de praktiserende lægers organisation, PLO, i Syddanmark blevet enige om i går aftes.

Beslutningen kommer i kølvandet på sagen om en 36-årig kvinde, der døde efter at have modtaget vejledning fra en vagtlæge, som havde haft 38 vagter på 60 dage ved siden af sit almindelige arbejde.

Der bliver imidlertid ikke tale om at indføre loft over antallet af vagter, som lægerne må tage i lægevagten. Men fremover skal vagtcheferne gribe ind, hvis vedkommende skønner, at lægerne på vagt ikke er tilstrækkeligt udhvilede.

Det skal blandt andet ske ved at foretage et skøn over, om en læge har sat sig selv på for mange vagter hos lægevagten.