Pant-aftale vil flytte handel for 475 mio. kr. over grænsen

Skatteministeriet skønner, at den pant-aftale, som er indgået med delstaten Slesvig-Holsten, vil flytte handel for 475 millioner kroner fra tyske butikker til danske butikker. Det fremgår af et svar til TV SYD om det service-eftersyn, som miljøminister Eva Kjer Hansen har sat i gang

Fuldmægtig Thomas Friedrichsen fra Miljøstyrelsen skriver i svaret til TV SYD:

- Pantaftalen er tilmed, set fra et samfundsøkonomisk perspektiv, en gevinst for dansk økonomi. Skatteministeriet har skønnet, at aftalen erhvervsøkonomisk vil være til ubetinget fordel for den danske detailhandel, fordi handel hermed forventes flyttet til den danske side af grænsen. Det skønnes, at pantaftalen i sin nuværende form vil indebære øget årlig omsætning i dansk detailhandel på ca. 475 mio. kr.

Adm. direktør Mike Simonsen fra Fleggaard Detail ryster på hovedet:

- Hvis jeg havde en krone for hver gang, jeg gennem årene er blevet præsenteret for tal uden hold i virkeligheden, når det angår grænsehandlen, var jeg en meget velhavende mand.

Miljøstyrelsen kan ikke redegøre for, hvordan beløbet er kommet frem. TV SYD har derfor spurgt i Skatteministeriet.

Herfra understreger man, at tallet er et skøn med betydelig usikkerhed:

- Den foreslåede model for pant på engangsemballager i grænsehandlen skønnes med betydelig usikkerhed at medføre et øget salg af øl og sodavand i Danmark med henholdsvis 13 mio. liter øl og 45 mio. liter sodavand, skriver ministeriet i svaret til TV SYD. Ved en literpris på øl på 14,93 kr. og en literpris på sodavand på 6,34 kr. forventes det at medføre en øget salg af øl på ca. 195 mio. kr. og af sodavand på ca. 280 mio. kr. i Danmark, hvilket altså samlet set er 475 mio. kr.

Skatteministeriet skønner, at pant-aftalen vil betyde, at der sælges 15 pct. mindre øl og omkring 50 pct. færre sodavand i grænsebutikkerne.

Da ministeriet samtidig regner med, at det øgede salg i Danmark kun bliver på henholdsvis fire og 10 procent for øl og sodavand, vil pantaftalen samtidig betyder et fald i forbruget af øl og sodavand.

Omregnet til dåser betyder skatteministeriets tal, at der vil blive solgt 175 mio. færre dåser syd for grænsen, når panten indføres i 2017. Det ska holdes op imod, at samme skatteministerium har opgjort, at der sælges 600 millioner dåser syd for grænsen.

Mike Simonsen fra Fleggaard har ikke meget til overs for den måde, embedsmændene regner på:

- De skulle hellere regne på, hvor den lovede gevinst forsvinder hen? siger han til TV SYD. Enten er der nogen, som regner rigtig meget forkert.Eller også ender gevinsten som avancer i de danske supermarkeder. I hvert tilfælde ender den ikke hos forbrugerne.Ganske som pantaftalen i den nuværende form ikke kommer til at gavne miljøet.

Eva Kjer Hansen har sendt pant-aftalen til service-eftersyn, fordi regeringen frygter, at aftalen kan blive en kostbar fejlinvestering. Service-eftersynet blev sat igang efter bl.a. indslag i TV SYD, som afslørede, at miljøministeriets tal var seks år gamle.