TV der bevæger dig

Det danske mindretal får flerårig aftale om tysk tilskud

Sydslesvigsk Forening kalder aftalen med Slesvig-Holsten for en milepæl.

Aftalen blev underskrevet af viceminister Dirk Schrödter og SSF-formand Jon Hardon Hansen i statskancelliet i Kiel.

Sydslesvigsk Forening (SSF) har onsdag underskrevet en aftale med delstaten Slesvig-Holsten, der sikrer tilskud på i alt 12,6 millioner kroner for årene 2020 til 2022.

Aftalen blev underskrevet af viceminister Dirk Schrödter og SSF-formand Jon Hardon Hansen i statskancelliet i Kiel.

Vi får en større sikkerhed for vores økonomi.

Jon Hardon Hansen, formand, Sydslesvigsk Forening 

Sydslesvigsk Forening kalder aftalen med Slesvig-Holsten for en milepæl i den tyske økonomiske støtte til mindretallet, der fremover slipper for hvert år at gå i usikkerhed om, hvad der kommer ud af finanslovsforhandlingerne i delstaten Slesvig-Holsten.

- Vi får en større sikkerhed for vores økonomi og dermed bedre grundlag for en fornuftig og langsigtet planlægning, siger SSF-formand Jon Hardon Hansen, der er glad for aftalen.

Det er første gang, at en folkelig organisation fra det danske mindretal indgår en sådan såkaldt Ziel- und Leistungsvereinbarung med delstaten Slesvig-Holsten, som allerede har lignende aftaler med Dansk Centralbibliotek i Flensborg, det frisiske mindretal på vestkysten og det tyske mindretal i Sønderjylland.

Flerårige tilskudsaftaler mellem det danske mindretals organisationer og Folketingets Sydslesvigudvalg har været kutyme siden 2010.

Det årlige beløb fra Slesvig-Holsten til SSF og dens 22 tilsluttede foreninger udgør i 2020 og 2021 551.000 euro, svarende til ca. 4,1 millioner kroner. I 2022 stiger tilskuddet til 591.000 euro eller 4,4 millioner kroner.