Farvel til konsul Kim - bindeleddet til danskere syd for grænsen

Først i det nye år er det slut for Kim Andersen, generalkonsul i Flensborg. Han går på pension efter syv spændende år på posten. Dronningebesøget i 2019 var et af højdepunkterne.

Så må du komme hjem på konsulatets regning, hed det sig i gamle dage, hvis man strandede i Honolulu, Hongkong eller Rio uden pas eller penge. Nu er der aldrig nogen, der er kommet hjem på konsulatets regning, man har fået hjælp til pas, visum et al., men har altid selv måttet betale.

Og fra Flensborg kan man jo tage bussen hjem, og man har kun ved særlige lejligheder brug for et pas. Til gengæld har det danske generalkonsulat i Flensborg mange andre, vigtige opgaver. Konsulatet er den danske stats direkte kontakt med det danske mindretal syd for grænsen.

Kim Andersen foran det generalkonsulat, som han forlader til 1.marts næste år.
Kim Andersen med dronningen, konen og alene.
Foto: Det Kgl. danske Generalkonsulat i Flensborg.

Til marts forlader den nuværende generalkonsul jobbet for at gå på pension efter næsten 7 år på posten.

- Det har været en spændende tid, og det har været afvekslende, og så ligger det jo lige på grænsen med både det danske og det tyske, fortæller Kim Andersen.

Før han blev konsul i grænselandet, var Kim Andersen medlem af Folketinget og har alle årene været stærkt interesseret i Sydslesvig.

- Ja, det må jeg i al beskedenhed sige, at jeg har. Jeg har været medlem af Folketingets Sydslesvigs-udvalg og formand for det i flere omgangen, fortæller han.

I 2019 aflagde dronning Margrethe for anden gang i sin regenttid officielt besøg i Sydslesvig. Det skete forud for 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Danmarks generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen, holder en paraply over dronning Margrethe under modtagelsen på havnen i Flensborg den 3. september 2019.
I 2019 aflagde dronning Margrethe for anden gang i sin regenttid officielt besøg i Sydslesvig. Det skete forud for 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Danmarks generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen, holder en paraply over dronning Margrethe under modtagelsen på havnen i Flensborg den 3. september 2019.
Foto: Carsten Rehder, Ritzau/Scanpix

Af store oplevelser kommer som det første dronning Margrethes besøg hos det danske mindretal i 2019.

 - Det var en stor oplevelse og en stor arbejdsopgave. Der var 26 besøgspunkter og 130 pressefolk fra hele verden. Og det var godt, at vi lagde det i 2019, for året efter kom coronaen, og alt blev udskudt, siger den afgående konsul.

Det laver konsulatet

Kongelig Dansk Generalkonsulat i Flensborg er en af de danske repræsentationer i Tyskland. Generalkonsulatet har som hovedopgave at følge udviklingen inden for det danske mindretal i Sydslesvig samt forholdet mellem mindretallet og flertalsbefolkningen som helhed. Det sker bl.a. ved møder inden for mindretallets organisationer og kontakt til den slesvig-holstenske landsregering. Hertil kommer udstedelse af pas, opholdstilladelser m.v. Generalkonsulen fungerer som den danske stats repræsentant over for det danske mindretal. Mens alle repræsentationschefer har haft personlig titel af generalkonsul, fik konsulatet ved kongelig resolution med virkning fra den 1. januar 1987 status som generalkonsulat.

Kilde: Udenrigsministeriet.

Og hele den stort anlagte fejring af 100-års dagen for genforeningen blev jo udskudt et år af samme årsag, alt blev lukket ned, og måske derfor står besøget så stærkt i erindringen hos mange.

- Det lykkedes rigtigt godt, og vi fik massiv omtale  både i Tyskland og i Danmark, siger generalkonsulen i bakspejlet.

Det siger Sydslesvigsk Forening

  • Det er meget vigtigt for os, at regeringen i Danmark er repræsenteret i området. Generalkonsulatet udfører klassiske konsulatopgaver som pas og attester, men den vigtigste opgave er politisk, siger Jens A. Christiansen, generalsekretær for SSF.

  • Det vigtigste er, at konsulen følger med i det daglige arbejde og vedligeholder de tætte bånd mellem mindretallet og den danske regering.

  • Konsulen skal også være med til at holde kontakt til tyske politikere lokalt og i landdagen i Kiel og være med til at pleje den store interesse, som tyske politikere har for et samarbejde med Danmark. Slesvig-Holsten kigger ikke mod syd (mod resten af Tyskland, red.), men mod nord og nordøst, mod Danmark og Østersøsamarbejdet, fortæller Jens A. Christiansen.

Coronaepidemien og grænselukningen, der fulgte med, gav generalkonsulatet meget ekstra arbejde.

En anden ting, der står den snart forhenværende generalkonsuls hjerte nær, er lempelsen af adgangen til dansk statsborgerskab - samtidig med deres tyske - for dansksindede sydslesvigere i 2018. Det var en længere proces, der strakte sig over flere år, men det lykkedes. Læs mere her.

- At se de mennesker, der har fået deres ønske om dansk statsborgerskab opfyldt, gå herfra og se deres øjne, deres lettelse og glæde, det gjorde et stort indtryk, fortæller Kim Andersen.

Forventningsfulde danskere og tyskere tager imod dronning Margrethe på Flensborg Havn under det fire dage lange besøg i 2019 hos mindretallet i Sydslesvig.
Forventningsfulde danskere og tyskere tager imod dronning Margrethe på Flensborg Havn under det fire dage lange besøg i 2019 hos mindretallet i Sydslesvig.
Foto: Keld Navntoft, Kgl. Dansk Generalkonsulat i Flensborg

Generalkonsulatet i Flensborg har også et historisk vingesus at flagre med. Konsulatet er et af de ældste af slagsen, og det blev oprettet i 1920, året for genforeningen. I 1922 flyttede de til den nuværende adresse på Nordergraben 19 i Flensborg.

Med sine syv år på posten er Kim Andersen en lidt mere end gennemsnitligt holdbar generalkonsul. I 1932 var Paul B. Ryder konsul i mindre end et år, og den længst siddende er Henrik Becker-Christensen, der sad i konsulstolen i 19 år - fra 1998 til 2017.

H.M. Dronningen besøger Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung i Kiel i 2019
H.M. Dronningen besøger Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung i Kiel i 2019
Foto: Keld Navntoft, Kgl. Dansk Generalkonsulat i Flensborg

- Det er jo en historisk institution og et symbol på, at to folk fra at være fjender er blevet venner, og det er et mønstereksempel internationalt.

Generalkonsulen vil nu nyde sit otium. Han og fruen har rejseplaner og vil også bruge mere tid med børn og børnebørn.

1. marts overtager Annette Lind, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, posten, og det er første gang, en kvinde er i spidsen for den ærværdige institution.