Hvert tredje træ i bynær skov fældes

Hvert tredje træ i Tved Plantage i Tønder skal fældes, fordi træerne står så tæt, at de hæmmer hinandens vækst.

Team Parkdrift ved Tønder Kommune rykker i samarbejde med HedeDanmark ud med store skovmaskiner i den 7,7 hektar store plantage.

- I flere år er der ikke blevet tyndet ud i træerne. De står for tæt, og derfor er de nu begyndte at hæmme hinanden. Tiden er altså bestemt inde til at give området ?en kærlig hånd?, siger faglig koordinator Christian Kjær-Andersen fra Team Parkdrift hos Teknisk Forvaltning.

Plantagen består især af gamle løvtræer.

- Fældningen vil ske efter det princip, at vi bevarer de store, markante og ofte krogede træer, mens de tynde og dårlige træer bliver skovet, ligesom vi fjerner en del af den opvækst, der er. Dermed bevarer vi områdets parklignende karakter, samtidig med at plantagen får et mere venligt og åbent udtryk, understreger Christian Kjær-Andersen.

Området er meget brugt, både som rekreativt område med legeplads, og som en del af stiforbindelsen mellem Tved-Rosinfelt boligområde og Tønder bykerne.