Potent og farlig medicin forsvinder fra landets plejehjem

I seks syd- og sønderjyske kommuner har der i løbet af et år været medicinsvind fra mindst ét plejehjem.

Selvom der er skarpe procedurer for medicinhåndtering på plejehjemmene, forsvinder farlig og afhængighedsskabende medicin gang på gang ud i det blå.

I de fleste sager, hvor medicin forsvinder, er der tale om potente medikamenter fra stofgrupperne opioider og benzodiazepiner, viser en kortlægning, TV2 Østjylland har lavet.

- Det er stoffer, som både bliver brugt som medicin, men som også er udbredt som rusmidler, som man finder på det illegale marked, siger overlæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling og konsulent på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitetshospital, Charlotte Andersen.

Seks kommuner i Syd- og Sønderjylland

Medicinsvind er altså ikke noget, som blot sker på et enkelt plejehjem hist og her.

I 38 ud af 95 kommuner, som har svaret på rundspørgen, har der i løbet af et år været svind fra mindst ét plejehjem.

I TV SYDs dækningsområde drejer det sig om Fredericia, Hedensted, Vejen, Horsens, Sønderborg og Esbjerg kommuner.

Sådan er reglerne for medicin på plejehjem

På plejehjem, i hjemmesygeplejen, i hjemmeplejen eller på bostederne har ledelsen og personalet hver sine rolle i forhold til medicinhåndtering. Ledelsen har blandt andet ansvaret for at sikre instrukser, mens både autoriseret og ikke-autoriseret sundhedspersonale samt andre medarbejdere har et selvstændigt ansvar for at udføre opgaven efter den instruktion, den ordinerende læge har givet.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Der kan være tale om fejl, men årsagen opklares heller ikke altid, fremgår det. Og så er politiet blevet involveret et betydeligt antal gange.

Lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet, Kent Kristensen, kalder det alvorligt og vurderer, at der sagtens kan være tale om medicintyveri.

Kent Kristensen er lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet.
Kent Kristensen er lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet.
Foto: TV2 Østjylland

- Det kan betyde, at borgerne ikke får den medicin, de har fået ordineret. Men det betyder også, at vi er inden for straffelovens rammer om tyveri. Den medicin, som bliver bliver taget, bliver taget til ulovligt formål. Og det er strafbart, siger han.

Der er eksempler på sager med ampuller, dråber og alt fra nogle få piller til flere hundrede styks, som er forsvundet på én gang eller over tid. Mirtazapin, tramadol, oxapax, oxycontin og morfin er blandt de stoffer, som går igen.

Farlige og afhængighedsskabende

Listen er blevet vist til overlæge på AUH, Charlotte Andersen, som fortæller, at stofferne hører til grupperne benzodiazepiner og opioider. Stoffer, som virker afslappende, angstdæmpende og give en følelse af eufori.

Men de er også afhængighedsskabende og farlige.

- Opioider er for eksempel farlige i den forstand, at de hæmmer centralnervesystemet. De er sløvende og hæmmer vejrtrækningssystemet, forklarer Charlotte Andersen og understreger, at misbrug af disse stoffer i værste tilfælde kan føre til døden.

Charlotte Andersen, der er overlæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, forestiller sig, at medicinen bliver solgt videre på det illegale marked.
Charlotte Andersen, der er overlæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, forestiller sig, at medicinen bliver solgt videre på det illegale marked.
Foto: TV2 Østjylland

Også Charlotte Andersen vurderer, at tyveri er en mulighed.

- Det er stoffer, man kan få en effekt af, og som har en gensalgsværdi. Det kan være, at dem, der får dem til at forsvinde, selv bruger dem. Man kan også forestille sig, at de bliver solgt videre på det illegale marked, siger hun.

- Må simpelthen ikke forekomme

På det enkelte plejehjem er det, ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, ledelsens ansvar at sikre rammerne for medicinhåndteringen. Det skal håndteres af personale, som har fået oplæring i det, men de har et individuelt ansvar for at følge instrukserne.

- Medicinsvind er uacceptabelt. Det må simpelthen ikke forekomme, siger overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Charlotte Hjort.

Her er der forsvundet medicin

 • Fredericia Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. Der var tale om morfinpræparater, som blev fjernet fra beboeres medicinbeholdninger. Alt blev politianmeldt, men kommunen er ikke bekendt med, at der blev rejst sigtelser.

 • Næstved Kommune har haft medicinsvind fra et plejecenter. Der var tale om smerteplastre. Det blev politianmeldt, og en medarbejder blev afskediget.

 • Ballerup Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om et glas contalgin. Det blev ikke politianmeldt, men håndteret ved optælling. Og så stoppede det, oplyser kommunen.

 • Silkeborg Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. Der var tale om morfica-præparater. Og alt blev politianmeldt.

 • Hillerød Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. På det ene plejehjem var der tale om seks styks oxycontin. På det andet plejehjem var der tale om tre gange aftendosis til den samme beboer. Mirtazapin og zolpidem. Det blev ikke politianmeldt.

 • Hedensted Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Over en periode på 11 dage forsvandt 69 tabletter oxynorm hos en borger. Efterfølgende forsvandt der medicin af flere omgange. Oxycontin og oxynorm. Vagtplaner og medicin blev gennemgået og politiet involveret. Den skyldige blev ikke fundet, men der forsvandt ikke medicin siden.

 • Aalborg Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. 29 styks oxylan 5 mg, seks pakker codilek depot 5 mg (antal pr. pakke ukendt). Medicinen forsvandt over 14 dage. Sagen blev politianmeldt.

 • Gladsaxe Kommune har haft to tilfælde af medicinsvind. I begge tilfælde har der været tale om contalgin. I det ene tilfælde forsvandt der 21 styks á 10 mg. I det andet tilfælde 25 styks á 5 mg. Det sidste tilfælde blev politianmeldt. På 'Egegården' manglede der et morfinpræparat hos en beboer, hvor der, ifølge apoteket, skulle være leveret tre æsker af 30 tabletter den 21.12.22. Medicinen blev ikke fundet, men der har ikke efterfølgende været svind af medicin.

 • Guldborgsund Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Medicinsvindet har bestået i, at der for eksempel har manglet en dagsdosis medicin, eller der har manglet en bestemt dosis medicin i den dispenserede medicin. En gang er det sket, at der har manglet en æske med tradolan. Der blev samarbejdet med egen læge og apotek, og det blev aldrig afklaret, hvor fejlen eller svindet lå. Politiet har ikke været involveret.

 • Vejen Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Det drejede sig om svind hos to borgere, hvor der manglede henholdsvis et ukendt antal tabletter metadon 20 mg og otte styks zopliclone-tabletter. Tyveriet, som kommunen selv kalder det, blev politianmeldt. Og der blev efterfølgende opsat nyt låsesystem på medicinrummet med mulighed for at tage log på, hvem der har låst sig ind.

 • Helsingør Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om en pakke med sovemedicin imozop 7,5 mg – pakke med 10 styks. Politiet har ikke været involveret.

 • Horsens Kommune har haft medicinsvind fra tre plejehjem. På et plejehjem forsvandt der 20 morfin-tabletter. På et andet forsvandt der contalgin, oxapax og morfin. På et tredje forsvandt der smerteplastre og en tupe receptpligtig creme. I sag nummer to blev en medarbejder afskediget og politiet involveret.

 • Fredensborg Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem, hvor der forsvandt morfica-præparat 500 tabletter. Politiet blev involveret, og svindet ophørte.

 • Brønderslev Kommune har oplevet medicinsvind på et plejehjem af to omgange. Henholdsvis 15 og 25 piller smertestillende og sovemedicin. Det blev meldt til politiet, der, ifølge kommunen, ikke kunne tage sagen.

 • Hørsholm Kommune oplyser, at der over en periode var mistanke om svind. I alt var der tale om 80 mg. morfin. Men det er uklart, om medicinen blev givet, eller den rent faktisk forsvandt. Politiet ikke involveret.

 • Syddjurs Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. Otte styks stesolid (stikpille á 10 mg). Et styks ampul midazolam 1mg/ml. morfin oxynorm (mængde er ukendt). Der er ikke blev foretaget anmeldelse til politiet nogle af gangene, men situationerne har givet anledning til skærpet opmærksomhed herunder revision og opstramning af retningslinjer. Det er dog Syddjurs Kommunes vurdering, at hvis der sker lignende tilfælde igen, vil politiet blive involveret.

 • Ikast Brande Kommune har haft mistanke om medicinsvind fra et plejehjem. Der var der mistanke om svind af morfin og midazolam i små mængder. Der findes ikke en konkret registrering af mængderne. Plejehjemmets ledelse har, ved mistanken om medicinsvind, søgt sparring hos politiet i forhold til håndtering af sagen. Sagen førte ikke til politianmeldelse, da det blev vurderet, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til dette.

 • Aarhus Kommune har afvist TV2 Østjyllands anmodning om oplysninger om medicinsvind i kommunen. Men TV2 Østjylland kender til i hvert fald ét bekræftet tilfælde af medicinsvind fra et plejehjem.

 • Sønderborg Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om tramadol i ukendt mængde. Sagen blev politianmeldt.

 • Langeland Kommune har oplevet medicinsvind fra et plejehjem. Oxycodonhydroclorid - cirka 200 styks. Politiet mente ikke, der kunne gøres mere og lukkede sagen, oplyser kommunen.

 • Frederikshavn Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Temesta á 1 mg og en æske af 25 styks. Politiet var ikke involveret.

 • Viborg Kommune har haft medicinsvind fra et plejecenter hos en beboer. Der var tale om et morfica-præparat. Politiet blev involveret.

 • Lejre Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. I det ene tilfælde var det forskellige typer af morfin og blandinger af morfin/beroligende i tabletform. Enkelte tabletter (4-5) og et tilfælde, hvor der forsvandt en pakke cirka seks styks. I det andet tilfælde blev der registreret medicinsvind i to tilfælde. Begge tilfælde var hos samme borger med et par måneders mellemrum. I begge tilfælde var der tale om tabletter: Morfin 10 mg. Ved det første tilfælde vides det ikke med sikkerhed, hvor mange tabletter det drejede sig om, men det blev beskrevet som ”omfattende”. I det andet tilfælde drejede det sig om et ark tabletter á 10 styks. Kommunen kunne ikke fastslå, hvorfra svindet kom. Hændelserne blev ikke politianmeldt.

 • Assens Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. En flaske røde morfindråber. 13 piller fordelt mellem følgende: Reltebon depot 5 mg og codilek depot 5 mg. Svind på depotmedicinen blev politianmeldt.

 • Randers Kommune har haft medicinsvind på et plejehjem. Der er tale om Plejecenter Tirsdalen. Sagen, hvor en SOSU-hjælper senere blev dømt fra flere drabsforsøg. Og derfor var det også en politisag.

 • Tårnby Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. Det har drejet sig om præparaterne oxazepam, paracetamol, toilax, donepezil samt depottbl. oxycodon. Ved alle præparater har der været tale om 2-5 tabletter. Der har derudover været en episode, hvor en beboer var på besøg hos sin ægtefælle og i den forbindelse fik udleveret en hel pakke oxapax. Det var en fejl fra plejehjemmets side, at der blev udleveret så meget, men tabletterne kom aldrig retur med beboeren. Politiet har ikke været involveret i nogle sager om medicinsvind.

 • Gribskov Kommune fortæller om et tilfælde af medicinsvind. Det var quetiapin á 25 mg og 50 mg, der forsvandt fra æsker med doseret medicin. Der forsvandt cirka 10 tabletter over fire dage. Politiet blev ikke involveret. Kommunen stoppede samarbejdet med en medarbejder, som der var en mistanke til.

 • Hvidovre Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Sovemedicinen imozop forsvandt hos to beboere. Har ikke kunnet udelukke, at det var en utilsigtet hændelse. Men kommunen har nu skærpet tilsynet på sovemedicin på det plejehjem i tæt samarbejde med lægerne og har desuden sat overvågning på medicinrummet.

 • Stevns Kommune har haft medicinsvind fra to plejecentre. Har ikke dokumenteret alt, men de forhold, som blev politianmeldt, handlede om morfinpræparater. I det ene tilfælde 10 ampuller. To forhold politianmeldt.

 • Esbjerg Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. I det ene tilfælde manglede der 10 styks tradolan. I det andet tilfælde 28 styks oxycodon á 5 mg. 1. sag blev anmeldt til politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed, da der var opsat videoovervågning. 2. sag blev aldrig opklaret fra kommunens side og derfor ikke anmeldt. Kommunen oplyser, at mængden ikke er afgørende for om en sag anmeldes. Har der været svind, og procedure for opsætning af videoovervågning er fulgt, hvorved sagen opklares, sker altid politianmeldelse.

 • Bornholms Regionskommune fortæller om en sag, hvor der forsvandt tre ampuller med morfica-præparater fra en tryghedspakke. Sagen blev politianmeldt.

 • Skive Kommune har oplevet medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om en en pakke contalgin. Sagen blev politianmeldt.

 • Rødovre Kommune fortæller om et tilfælde af medicinsvind. Her var der tale om lægemidlet oxycontin, og det blev løst uden at involvere politiet.

 • Frederiksberg Kommune har oplevet medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om opioider.

 • Odense Kommune oplyser, at den umiddelbart er bekendt med to plejehjem, der har oplevet medicinsvind. Der har været tale om morfinlignende præparat. Kommunen har kendskab til én politianmeldelse.

 • Skanderborg Kommune har oplevet medicinsvind fra to plejehjem. I det ene tilfælde var der tale om contalgin. I det andet tilfælde oxapax 15 mg. Zolpidem 10 mg. Begge tilfælde politianmeldt.

 • Lemvig Kommune har oplevet medicinsvind fra to plejehjem. Morfin-præparat. Meldt til politiet.

 • Københavns Kommune har registreret medicinsvind fra et plejehjem. Plejehjemmet konstaterede i flere tilfælde svind i medicingrupperne ordineret mellemstærk/stærk smertestillende medicin, beroligende medicin og/eller sovemedicin. Plejehjemmet besluttede at foretage en større gennemgang af medicingrupperne, der viste, at der samlet ikke kunne redegøres for i alt 498 enheder (tabletter, kapsler, plastre). Plejehjemmet foretog på den baggrund politianmeldelse. Politiet har, ifølge kommunen, afgjort, at der ikke var grundlag for at indlede efterforskning i sagen.

Resten af kommunerne oplyser til TV2 Østjylland, at der ikke har været medicinsvind fra de kommunale plejehjem.

Fanø, Kerteminde og Slagelse kommuner har ikke svaret på TV2 Østjyllands henvendelser inden for fristen. Disse kommuners oplysninger vil senere blive tilføjet i artiklen.

Kilde: TV2 Østjyllands rundspørge til landets 98 kommuner.

Styrelsen har ikke dens egen statistik på, hvor ofte svind forekommer.

- Det er svært at vurdere, hvor meget og hvor lidt der er uheld og utilsigtede hændelser, og hvor meget der er rent tyveri. Men som sagt er det uacceptabelt. Så det skal man kontrollere. Man skal have systemer til at sikre, at der ikke sker medicinsvind, siger Charlotte Hjort.

Bortvist medarbejder i Horsens

Årsagerne til, at medicin forsvinder, bliver da heller ikke altid opklaret. Men ud af de 38 kommuner, der har oplevet svind, oplyser 22, at der er sket politianmeldelse i én eller flere sager.

To kommuner fortæller supplerende, at de har bortvist én eller flere medarbejdere. Den ene er Horsens Kommune.

- Den medicin, som bliver bliver taget, bliver taget til ulovligt formål. Og det er strafbart, siger Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet.
- Den medicin, som bliver bliver taget, bliver taget til ulovligt formål. Og det er strafbart, siger Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet.
Foto: TV2 Østjylland

Hos Kommunernes Landsforening garanterer fungerende formand for Sundheds - og Ældreudvalget, Sisse Marie Welling, at medicinsvindet, som TV2 Østjylland har dokumenteret, vil blive taget meget alvorligt.

- Derfor er det her bestemt også noget, vi skal have undersøgt nærmere, så vi kan finde ud af, hvad omfanget er, og hvad der mere præcist ligger bag jeres undersøgelse. Medicinen skal ikke forsvinde. Men når det er sagt, er der selvfølgelig forskel på, om der forsvinder et par panodiler, eller om omfanget er større og mere systematisk, siger hun.

En af de mest omtalte sager om medicinsvind i nyere tid handler om en SOSU-hjælper fra Plejecenter Tirsdalen i Randers.

I den sag, hvor det mest alvorlige hun blev kendt skyldig i, var fire drabsforsøg, blev hun også dømt for medicintyveri på plejehjemmet, hvor hun var ansat.