Nye Borgerlige politianmelder Pernille Vermund og Kim Edberg Andersen

Det er Nye Borgerliges nye hovedbestyrelse, der står bag politianmeldelsen.

Den nye hovedbestyrelse i Nye Borgerlige har politianmeldt den tidligere partiformand Pernille Vermund, og det tidligere folketingsmedlem for partiet, Kim Edberg Andersen.

Det bekræfter den nyslåede formand, Martin Henriksen over for TV 2, der ligeledes har set mailen til partiets medlemmer samt politianmeldelsen.

Anmeldelsen omhandler lukningen af partiet, som ifølge den nye ledelse er sket uretmæssigt. Den lyder som følger:

  • For ulovligt at have lukket Nye Borgerliges folketingsgruppe.

  • At have lukket folketingsgruppens bankkonti inden at de økonomiske forhold har været afklaret.

  • At have overdraget alt IT-udstyr med tilhørende dataopbevaring, der var partiets ejendom, til folketingets administration og dermed har umuliggjort det for partiet at reetablere drift og arbejdsgange.

  • at have fyret og fritstillet ansatte – under folketingsgruppen og partiorganisationen – for Nye Borgerlige på et uretmæssigt og ukorrekt grundlag, idet begrundelsen var at en enig hovedbestyrelse bakkede op om beslutningen.

  • At ønsket om at lukke Nye Borgerlige ikke har fremgået af en dagsorden til et hovedbestyrelsesmøde, hvor Pernille Vermund og Kim Edberg Andersen har påstået at en enig hovedbestyrelse traf beslutningen.

Ud over de ovenstående punkter anmoder organisatorisk formand for partiet, Kenneth Korsbæk Olsen, om at politiet "undersøger de økonomiske byrder", som de to tidligere medlemmer har påført andre med lukningen, og hvorvidt det kan føre til erstatning.

"Ufattelige konsekvenser"

Partiformand Martin Henriksen bekræfter i en sms til TV 2, at anmeldelsen har fundet sted, men fortæller samtidig, at det er organisatorisk formand Kenneth Korsbæk Olsen, der "har bolden på den".

Selvsamme Kenneth Korsbæk Olsen har sendt en mail til partiets medlemmer, hvori han oplyser om politianmeldelsen.

Kenneth Korsbæk.webp
Foto: Ida Zander / Ida Zander

- Det har haft ufattelige konsekvenser for Nye Borgerlige som parti og som stemme i den demokratiske samtale. Vi kan ikke acceptere, at nogen kan slippe afsted med at agere så uordentligt, uhæderligt og i modsted med de foreningsretlige regler og love.

Han kalder det "udansk", og derfor vil man følge det til dørs, lyder det.