Kæmpelaksen svømmer i Varde Å

Fisker-sensation anden påskedag, da der blev fanget tre meget store laks på 17, 18 og 18,5 kilo. Hundredevis af fiskere var ude med snøren.

Det begyndte at se lovende ud allerede den 1. april, da 18-årige Hans Brolin fra Sønderborg landede en laks på 15,8 kg. Omkring 400 fiskere stod på åens bredder, men først anden påskedag kom den store fangst.

På mindre end en time blev der to gange sat ny lakse-rekord for Varde Å, der er kendt som en af landets bedste lakse-vande. Først fangede Peter Rich en laks på 18 kg og 126 cm. Det var ny rekord for åen, og en af de største laks, der nogen sinde er fanget i Danmark.

Jeg rystede lidt!

- Det er mit livs fisk, fortæller Peter Rich til Ritzau. Det tog ham 15 minutter at få trukket den stålblanke kæmpe i land.

- Mens det stod på, tog jeg det stille og roligt, men bagefter, da fisken lå oppe på land, så kan det godt være, jeg at begyndte at ryste lidt. Det er ikke nemt at beskrive, det skal opleves, siger 61-årige Peter Rich, som lokkede den store fisk på krogen med en såkaldt Mepps 5, en blank spinner med blå prikker.

- Efter at den havde svømmet frem og tilbage, opstrøms og nedstrøms, så svømmer den på et tidspunkt lige forbi mig, og så kan jeg jo godt se, at den er halvstor, fortæller Peter Rich.

Ny rekord slået igen

Den gamle rekord var kun to år gammel. I 2008 blev der i Varde Å fanget en forårs-laks på 16,5 kg og 119 cm.

Den ny rekord fik ikke lov til at holde ret længe. Lidt senere lykkedes det for Jacob Thorstensen at lande endnu en forårslaks på 126 cm. Men Jacob Thorstensen fisk vejede 700 gram mere end Peter Richs. I modsætning til Peter Rich brugte Jacob Thorstensen en rørflue med gul-orange kanin-strip.

Men dermed var det ikke slut på dagens vilde lakse-eventyr. Et par timer senere blev der fanget endnu en kæmpelaks på 118 cm og 17 kg af Jesper Petersen fra Esbjerg, oplyser formanden for Varde Sportsfiskerforening Jørgen Bohnensach.

Historisk dag

- Det her er ikke nogen forsinket aprilsnar. Det bliver i sandhed en påskedag, der går over i historien for Varde Sportsfiskerforening, siger Jørgen Bohnensach, som i øvrigt tror på, at der svømmer flere kæmpelaks rundt i Varde Å.

- Der må være gået nogle store fisk op efter regnen. En af vores medlemmer gik med en rigtig stor laks påskedag i godt 40 minutter, hvorefter han desværre mistede fisken. Og vores webredaktør fik også en storlaks på, der efter 15 minutter rettede krogene ud på wobleren, fortæller Jørgen Bohnensach.

De sensationelle fangster kommer i øvrigt ikke helt uventet, mener han. En genopretningsplan for laks har de senere gå givet laksen bedre leve- og gydevilkår i en række danske åer.

Rekorden fra Skjern Å

Den største laks, der er fanget i Danmark, blev taget i Skjern Å i 1956. Den vejede 26 kg.

I 1993 blev der vedtaget en "handlingsplan for ophjælpning og retablering af de danske laksebestande". Formålet var at genopbygge lakse-bestanden i ni jyske vandløb, som historisk var kendt for at have laks. Men bortset fra Skjern Å, var de oprindelige laksebestande forsvundet.

Lakseplanen har gjort, at laksene har fået fri passage gennem åerne, blandt andet fordi opstemninger er blevet nedlagt. Samtidig er der udsat et stort antal lakseyngel. Alene i 2007 blev der udsat 200.000 stk. lakseyngel i de ni jyske åer.

Handlingsplanen ser ud til at have virket. De tre laks, der blev fanget anden påskedag, er de tre største, der nogen sinde er fanget i Varde Å.