KFUM søsætter bådprojekt for veteraner og udsatte

Veteraner og udsatte skal nu sejle i samme båd for at hjælpe hinanden til en bedre tilværelse. KFUMs Soldaterhjem i Varde står bag.

Veteranen Torben Damm er først i båden. Lidt vant til den slags. Førtidspensionisten Poul Hjorth følger efter. Slet ikke vant til at sidde i en båd.   

Torben Damm starter motoren. 

Rrrrrrrrr, siger den. 

Gashåndtaget drejes og båden lægger fra havnepladsen i Varde. De to er gode eksempler på, hvem der fremover kan få gavn og glæde af bådprojektet sat i værk af KFUMs Soldaterhjem i Varde. 

quote

Jeg er sikker på, at man den vej rundt kan få opbygget nogle venskaber, som også kan holde, når sejlturen er overstået.

Poul Hjorth, førtidspensionist, Varde

Løvinden blev døbt af borgmester Erik Buhl som ritualet byder det. Næsten. Champagneflasken blev ikke slået i stykker mod glasfiberbåden men indholdet hældt ud over den. (Foto: Finn Grahndin)
Løvinden blev døbt af borgmester Erik Buhl som ritualet byder det. Næsten. Champagneflasken blev ikke slået i stykker mod glasfiberbåden men indholdet hældt ud over den. (Foto: Finn Grahndin)

Hjælper hinanden

Poul Hjorth har i flere år kæmpet med sit alkoholmisbrug. Torben Damm er veteran fra krigen i Balkan. Ramt på psyken. 

Nu er de på vej ud i Varde Å sammen. Og det er det, der er meningen med projektet. At veteraner, der på de gode dage har overskud og lyst til at gøre en forskel - for de udsatte borgere.  

Den fælles oplevelse i naturen er som balsam på sjæl og ar. Poul Hjorth (forrest) og Torben Damm i samme båd men med hver sin personlige kamp. (Foto: Finn Grahndin)
Den fælles oplevelse i naturen er som balsam på sjæl og ar. Poul Hjorth (forrest) og Torben Damm i samme båd men med hver sin personlige kamp. (Foto: Finn Grahndin)

Lions står bag Løven og Løvinden

Bag projektet står KFUMs Soldaterhjem i Varde i samarbejde med Frivillighuset og Udsatterådet. Lions i Varde har støttet projektet økonomisk.  

- Med den fælles naturoplevelse - i sol, blæst og regn - opstår der nye venskaber og kontakter, siger soldaterhjemsleder Erik Hein. 

Leder af KFUMs Soldaterhjem i Varde, Erik Hein, står bag ideen om bådprojektet. Her præsenterer han det på stabelafløbningen i dag fra Havnepladsen i Varde.  (Foto: Finn Grahndin)
Leder af KFUMs Soldaterhjem i Varde, Erik Hein, står bag ideen om bådprojektet. Her præsenterer han det på stabelafløbningen i dag fra Havnepladsen i Varde. (Foto: Finn Grahndin)

Løven og Løvinden

Formålet med Varde Bådprojekt er at skabe en meningsfuld aktivitet og et meningsfuldt arbejdsfællesskab for veteraner, og samtidig bekæmpe ensomhed ved at skabe socialt netværk på tværs af veteraner og borgere i Varde Kommune.

Captain and crew

Der er 731 veteraner i Varde Kommune. Langt de fleste har det fint, men der er nogle af dem, der har udfordringer. Nogle er ramt af PTSD, Post Traumatisk Stressforstyrrelse. Det betyder, er der er dage, hvor de ikke kan yde ret meget socialt. 

- Der er gode - og knap så gode dage, som Torben Damm siger.

Veteranerne bliver oplært i at føre båden som skipper. 

Der blev blæst fanfare særligt skrevet til stabelafløbningen. (Foto: Finn Grahndin)
Der blev blæst fanfare særligt skrevet til stabelafløbningen. (Foto: Finn Grahndin)

Positive oplevelser

De udsatte indtager rollen som passager. Eller "crew". Poul Hjorth glæder sig:  

-   For de udsatte kan det ofte være svært at finde noget positivt i tilværelsen. Men her kommer vi ud og oplever noget i naturen, og så kan man få en god snak med veteranen, man sejler med. Jeg er sikker på, at man den vej rundt kan få opbygget nogle venskaber, som også kan holde, når sejlturen er overstået.  

En veteran er:

En veteran er en person, der som enkeltperson eller i en enhed, har været udsendt i mindst én international mission i mere end 28 sammenhængende dage under Forsvarsministeriets område. Personen er veteran, uanset om vedkommende stadig er i Forsvaret eller det civile.