Direktør og ejer af politianmeldt slagterigigant mener ikke, man har handlet forkert

Skare Meat Packers' direktør og medejer Kurt Skare langer ud efter Fødevarestyrelsen ovenpå politianmeldelsen efter et uanmeldt kontrolbesøg tilbage i december sidste år.

Et besøg i december på slagteriet i Vejen har slået gnister mellem slagterigiganten Skare Meat Packers og Fødevarestyrelsen.

Direktør og medejer Kurt Skare føler sig ydmyget over den politianmeldelse, som hans virksomhed har fået, efter Fødevarestyrelsen kom på uanmeldt kontrolbesøg. Her fandt styrelsen 250 tons gammelt kød, hvor slagteriet manglede dokumentation for sporbarheden og oprindelseslandet.

- Det har intet med fødevaresikkerhed at gøre, men et spørgsmål om rutiner og procedure. Så jeg finder det meget ydmygende. Jeg har en erindring om, at vi havde en fødevareminister på et tidspunkt, der sagde, at myndighederne er der for at vejlede og hjælpe virksomhederne og ikke for at ødelægge dem, siger Kurt Skare.

Alt kødet var fra før 2017. Det ældste kød, som styrelsen fandt, udløb i 2010. Det er dog ikke fundet af det gamle kød, som resulterer i politianmeldelsen, men derimod den manglende dokumentation.

- Der er ikke noget ulovligt i at sælge kød, der er 12 år gammelt. Men det er virksomhedens ansvar, at deres kød ikke er farligt for forbrugerne. Det skal de sikre sig ved at vurdere kødet, når de sælger det – uanset alder. Virksomheden skal kunne dokumentere kødets sporbarhed. Ellers ved vi ikke, hvor kødet kommer fra, og så kan vi ikke spore det tilbage til kilden, hvis det viser sig, at forbrugerne bliver syge af det, fortæller chef for Fødevarerejseholdet, Michael Rosenmark.

Kurt Skare mener, man har dokumentationen i orden. Der mangler dog fakturaer for det gamle kød, som er et krav fra Fødevarestyrelsen. Fakturaerne blev makuleret efter fem år, som ifølge direktøren er efter bogføringslovens regler.

- Der er en etikette på hvert kødstykke. I henhold til bogføringslovens regler så bliver alt papir jo makuleret efter fem års forløb. Så fakturaen har vi ikke, men sporbarheden er der jo stadigvæk. For den er jo på kødet, fortæller Kurt Skare. 

Nægtet adgang

Udover manglende dokumentation på det gamle kød er Skare Meat Packers også politianmeldt for ifølge Fødevarestyrelsen at have nægtet dem adgang på arbejdspladsen, da de ankom på uanmeldt kontrolbesøg.

- Det er kritisabelt, at de ikke ville lukke os ind med det samme, siger Michael Rosenmark. 

Ifølge Kurt Skare, som ikke var fysisk på stedet, den dag besøget fandt sted, ville Skare Meat Packers ikke lukke styrelsen ind, fordi Fødevarestyrelsen ikke ville identificere sig.

- Ved det her besøg mødte der otte mand op i kedeldragter, som ikke ville fortælle, hvem de var, og hvad deres ærinde var, siger Kurt Skare.

quote

Jeg finder det meget ydmygende

Kurt Skare, direktør og medejer, Skare Meat Packers

Kurt Skare fortæller, at det var receptionisten, som ikke ville lukke de otte mænd ind. Hun fulgte ifølge ham reglerne.

- Når gæster k

ommer til vores virksomhed, er der en regel udarbejdet i samarbejde under styringen i Fødevarestyrelsen som siger, at man skal identificere sig på virksomheden, og man skal være reglementeret påklædt, når man skal ud i produktionen, forklarer han.

Chef for Fødevarerejseholdet, Michael Rosenmark, mener til gengæld ikke, at mændene nægtede at identificere sig.

- På vores kontrolbesøg er vi iklædt uniformer, ID-kort, udleverer en retssikkerhedsblanket og skriver os i gæstebogen, siger Michael Rosenmark. 

Frist for dokumentation

Fødevarestyrelsen har beslaglagt de 250 tons kød med manglende dokumentation om sporbarhed og oprindelsesland. Fristen for at anskaffe de nødvendige dokumenter er for Skare Meat Packers 1. februar. Sker det ikke, skal kødet destrueres.

Skulle dokumenterne fremskaffes, vil det dog ikke have nogen indflydelse på politianmeldelsen, slår Michael Rosenmark fast.

- Fristen har ikke noget med politianmeldelsen at gøre – den får de, fordi de ikke på kontrollen kunne dokumentere sporbarheden, hvilket de ifølge reglerne skal kunne, siger han.