Naturstyrelsen har fundet for høje PFAS-værdier langs Vestkysten

Magnus Heunicke (S) appellerer til, at danskerne viser tillid til myndighederne, som "arbejder på højtryk" med at få PFAS-udledningen kortlagt.

Naturstyrelsen har foretaget 67 stikprøver af græs nær landets kyster og målt for høje værdier af de svært nedbrydelige PFAS-stoffer på 60 af lokationerne.

Det samme gælder 9 ud af i alt 47 prøver af overfladevand, skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at prøverne er foretaget på statsejede naturområder, som benyttes til naturpleje og afgræsning af kvæg.

- De landmænd, som forpagter arealer, hvor der er taget prøver, har fået direkte besked om prøveresultaterne. Samtidig har Naturstyrelsen underrettet de relevante myndigheder om prøveresultaterne.

Arbejdet gik i gang i november 2022. Siden er der lavet stikprøver langs hele den jyske vestkyst, fra Rørvig til Skælskør på Sjælland samt enkelte steder langs den jyske østkyst.

Kort over græsmålinger for PFAS. De røde prikker er steder, hvor indikatorværdien for PFAS er overskredet.
Kort over græsmålinger for PFAS.
Foto: Naturstyrelsen

'Evighedsstoffer'

Det er de seneste år kommet frem, at der landet over er massive problemer med PFAS – en samlet betegnelse for en række flourholdige, miljøfarlige stoffer, hvoraf det mest kendte er PFOS.

Børn, der indtager stofferne, får skadet deres immunsystem, mens PFAS-indtag hos voksne blandt andet kan føre til forhøjet kolesterol og fertilitetsproblemer. Ved høje koncentrationer kan det medføre en øget risiko for kræft.

Stofferne har blandt andet været brugt til fødevareemballage, brandslukningsskum og imprægnering, og de bliver af eksperter på området betegnet som "evighedsstoffer", da de er tæt på umulige at nedbryde.

Det blev i 2021 konkretiseret i Korsør, hvor flere lokale borgere fik målt høje koncentrationer af PFAS i blodet efter at have spist kød fra kvæg, der har græsset på et PFAS-forurenet område.

I Naturstyrelsens pressemeddelelse fremgår det, at der på flere af de 67 undersøgte jordstykker langs kysterne har været græssene kvæg.

- Det er op til Fødevarestyrelsen at vurdere, om prøveresultaterne på det enkelte areal kræver yderligere undersøgelser – for eksempel ved at analysere de dyr, der har afgræsset arealet, eller græs, som er høstet på arealet, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

Minister: Situationen er "alvorlig"

Miljøminister Magnus Heunicke (S) kalder overfor TV 2 situationen med PFAS "alvorlig".

- Som forbruger vil jeg appellere til, at man har tillid til, at vores myndigheder arbejder på højtryk med at få kortlagt, hvor vi har PFAS.

Men hvis man tænker, at man kunne have kød liggende hjemme i fryseren, der stammer fra nogle af områderne, hvad skal man så gøre ved det?

- Vi har på nuværende tidspunkt ingen viden om, at kød fra de områder skulle indeholde PFAS over grænseværdier. Hvis myndighederne finder det, vil man kommunikere det hurtigst muligt. Man er i gang med at få det kortlagt.

Eksperter gik i rette med styrelsen

I sommer kunne TV 2 fortælle, hvordan medlemmer af Sundhedsstyrelsens egen PFAS-ekspertgruppe gik i rette med styrelsens anbefalinger.

Styrelsen "dyssede problemet ned", lød kritikken fra flere eksperter, som var direkte uenige i flere af myndighedernes anbefalinger i forhold til påvirkningen af kvinders fertilitet og amning.

Siden har en rundspørge blandt landets kommuner vist, at hver femte kommune har konstateret for høje PFAS-værdier i grundvandet, mens det samme gjorde sig gældende i fire ud af fem målinger af regnvand.

Vandmålinger for PFAS.
Vandmålinger for PFAS. I modsætning til græsmålingerne, er der færre fund af PFAS, hvor indikatorværdien er overskredet ved vandmålingerne.
Foto: Naturstyrelsen

I regeringsgrundlaget står, at der skal udarbejdelses en national handlingsplan for at afværge, inddæmme og oprense PFAS-forureninger.

Derudover vil regeringen arbejde for et decideret forbud mod PFAS-stoffer på EU-plan, fremgår det af regeringsgrundlaget.

Danske Regioner har for nuværende udpeget op mod 15.000 steder i Danmark, hvor der er mistanke om punktforureninger med PFAS-stoffer.