Kampen om trolden afgøres om en måned

De protesterende borgere i Vejen må vente en måneds tid endnu, før det bliver afklaret, om et kommende højhus midt i byen får en trold på facaden.

Der er masser af protester over planerne om at bygge et moderne højhus i Vejen midtby og pryde facaden med "En trold, der vejrer kristenkød":

Post Danmark er en af de virksomhder, der har protesteret mod projektet med den begrundelse, at bygningen kommer til at grænse op til postgården:

"Kørsel med lastbiler til og fra posthuset skal principielt kunen foregå på alle tider af døgnet. Især i aften og nattetimer vil sådan kørsel kunne give
anledning til støjklager fra beboerne i det omhandlede område,"
står der i Post Danmarks indsigelse til Vejen Kommune.

23 naboer til det planlagte byggeri er gået sammen og har givet en fælles indsigelse. Her er det især den planlagte højde på bygningen og valget af
materialer, der er en torn i øjet på naboerne. Men et mere praktisk problem presser sig også på:

"Der er i forvejen mangel på P-pladser. Et så stort byggeri vil kræve mange flere P-pladser end projekteret. P-huset svarer ikke engang til de
P-pladser, der er nu. Hvor skal kunder og beboere til de nye lejemål parkere?"
lyder det bl.a. i naboernes indsigelse.

Derudover er der 65 underskrifter fra Vejen og omegn, der protesterer mod selve trolden, som efter planen skulle pryde facaden.

Bekymrede over kulturmiljøet

Museumsinspektør Linda Klitmøller har ligeledes sendt en indsigelse til Vejen Kommune. Her er det ødelæggelsen af kulturmiljøet omkring de gamle margarinefabrikker, der bekymrer:

"Det planlagte højhus vil påvirke det unikke kulturmiljø på flere planer. Højhuset vil fremstå som et virtuelt skel i bybilledet," skriver Linda
klitmøller.

Det synspunkt deler Lægerne Sys Melchiors, Agnes Lauridsen og Per Nyhuus. De har med samme begundelse sendt en indsigelse til Vejen Kommune.

Alle må de dog vente en måned endnu, før der bliver taget stilling til indsigelserne.