Mulighed for at se ulveunger: Men først lukkes dele af plantage for offentligheden

DNA-analyser bekræfter, at der indvandret tre ulve i Klelund Plantage. Forskerne vurderer, at der er mulighed for, at et ulvepar vil yngle i området, så derfor lukkes nu dele af området for offentligheden.

I løbet af vinteren 2020 - 2021, er der indvandret tre ulve i Klelund Plantage, der ligger mellem Holsted og Hovborg. 

DNA-analyser viser, at der er tale om to hanulve og en hunulv. Og nu vurderer forskerne, at der er mulighed for, at et ulvepar vil yngle i området, skriver Udvalget for Teknik og Miljø i Vejen Kommune i deres dagsorden for deres kommende møde.

Da ulven er omfattet af Habitatdirektivet og dermed er beskyttet efter EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, skal de danske myndigheder sikre, at ulvene ikke forstyrres, især i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer. 

Der er via DNA-analyser fundet tre ulve, der lever i Klelund Plantage.
Der er via DNA-analyser fundet tre ulve, der lever i Klelund Plantage.
Foto: Alex Sand Frich

Den mest sårbare periode er fra den 20. april til den 1. august.

Ulve er velkommen i Klelund Plantage

Derfor har Klelund Plantage kontaktet Vejen Kommune, da ulvene er velkomne i plantagen, og man her gerne vil bidrage til at sikre ynglesucces. 

Vejen Kommune har ifølge dagsordenen for mødet tirsdag den 27. april i Udvalget for Teknik og Miljø været i dialog med Klelund Plantages ejere, og sammen forskere fra Naturhistorisk Museum i Aarhus har man udvalgt hvilke dele af plantagen, der skal lukkes for forstyrrelser. 

Klelund Plantage ejes af Legoarvingen Sofie Kirk Kristiansen, datter af Legos ejer, Kjeld Kirk Kristiansen. 

Om alt går vel vil publikum kunne se unger

Arealerne er udvalgt efter både, at give ulvene ro til at yngle og for at give publikum en unik mulighed for – fra udsigtstårnet - at opleve ulvene færdes på de store åbne flader nord for Agerbækvej. 
Hele foråret har der været en massiv publikumsinteresse på grund af ulvene, og det vurderes absolut nødvendigt at forsøge at sikre ro i udvalgte områder af plantagen.

For ikke at begrænse publikums ret til at færdes i plantagen mere end nødvendigt, vil der blive markeret alternative vandreruter i yngleperioden.

Folk har valfartet til plantagen for at se ulvene.
Folk har valfartet til plantagen for at se ulvene.
Foto: Alex Sand Frich

Forskerne vil følge de ynglende ulve i plantagen

Forskerne vil følge ulvenes adfærd i perioden. Efterhånden, som der opnås mere viden om, hvor de færdes og eventuelt etablerer deres ynglehi, vil det afspærrede område løbende blive evalueret sammen med Naturhistorisk Museum, så også publikumsinteresserne tilgodeses mest muligt.