TV der bevæger dig

Færre tyskere pendler på job i Danmark

Hvor der i 2009 blev registreret 13.800 grænsependlere, så ligger tallet nu  på 10.170.

Foto: ARKIV

De fire grænsenære kommuner Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg har dog fastholdt samme antal pendlere som sidste år.

Infocentret, rådgivningsorganet for grænsependlere under Regionskontoret i Region Sønderjylland-Schleswig, har som led i en rundspørge foretaget i november 2010 blandt samtlige 98 danske kommuner konstateret et fald i antallet af grænsependlere.

Omkring 2/3 af alle tyske pendlere er beskæftiget i Region Syddanmark (ca. 6.100). Kun i en dansk kommune er der ikke registreret grænsependlere for øjeblikket.
Infocentret går ud fra, at antallet af grænsependlere med bopæl i Danmark og arbejdsplads i Tyskland fortsat ligger på omkring 1.000.

De fire grænsenære kommuner Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg ligger her i front. Samlet set har de det største antal grænsependlere. De indberettede i alt 6.300 pendlere (netto 3.780), hvilket omtrent ligger på samme niveau som sidste år.