Færre tyskere pendler på job i Danmark

Hvor der i 2009 blev registreret 13.800 grænsependlere, så ligger tallet nu  på 10.170.

De fire grænsenære kommuner Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg har dog fastholdt samme antal pendlere som sidste år.

Infocentret, rådgivningsorganet for grænsependlere under Regionskontoret i Region Sønderjylland-Schleswig, har som led i en rundspørge foretaget i november 2010 blandt samtlige 98 danske kommuner konstateret et fald i antallet af grænsependlere.

Omkring 2/3 af alle tyske pendlere er beskæftiget i Region Syddanmark (ca. 6.100). Kun i en dansk kommune er der ikke registreret grænsependlere for øjeblikket.
Infocentret går ud fra, at antallet af grænsependlere med bopæl i Danmark og arbejdsplads i Tyskland fortsat ligger på omkring 1.000.

De fire grænsenære kommuner Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg ligger her i front. Samlet set har de det største antal grænsependlere. De indberettede i alt 6.300 pendlere (netto 3.780), hvilket omtrent ligger på samme niveau som sidste år.