TV der bevæger dig

Flere lastbiler over grænsen

Trods økonomisk afmatning strømmer lastbiler ind over den dansk-tyske grænse. Lastbiltrafikken ind i Danmark viser en fremgang på 6,78 procent i forhold til samme kvartal i 2010.

Stigende lastbiltrafik tyder på fremgang i erhvervslivet.

Det fremgår af en græsetælling, som brancheorganisationen International Transport Danmark har gennemført.

Stigningen ligger i 3. kvartal hovedsageligt på den sønderjyske grænse, mens et svagt fald i lastbiltrafikken kan registreres over Femern og Øresund.

- Samlet har vi nu haft en tydelig opsvingstendens i lastbiltrafikken siden 1. kvartal i 2010. Omfangsmæssigt har opsvinget ligget på niveau med årene 2005-2006, og det er derfor spændende, om den opadgående tendens fortsætter op imod det hidtidige topniveau, som blev nået i 2008, siger ITD?s erhvervspolitiske chef Poul Bruun.

Det var i 2008 finanskrisen satte ind.

35 procent af de udenlandske lastbiler, som kører ind i landet, er ejet af en dansk transportvirksomhed. Det er den højeste registrerede andel nogensinde.